Siirry suoraan sisältöön

Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: SLSS2011-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilö (AMK)

Opettaja

 • Riina Sahlman

Ryhmät

 • SOK21K1
  Kätilö (AMK)
 • 08.01.2024 12:15 - 15:30, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 09.01.2024 08:00 - 11:15, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 10.01.2024 09:45 - 15:15, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 15.01.2024 09:00 - 13:00, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 15.01.2024 13:15 - 15:00, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 16.01.2024 08:00 - 11:15, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 17.01.2024 12:15 - 15:30, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 23.01.2024 08:00 - 13:45, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 24.01.2024 08:00 - 13:45, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 25.01.2024 08:00 - 09:30, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 03.04.2024 08:00 - 16:00, Teams/Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001/WS
 • 29.05.2024 08:00 - 16:00, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001 WS
 • 19.08.2024 13:15 - 14:45, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 21.08.2024 08:00 - 11:45, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 22.08.2024 12:45 - 15:15, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 27.08.2024 08:00 - 11:15, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 02.09.2024 12:15 - 15:15, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 04.09.2024 08:00 - 15:30, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001
 • 05.09.2024 10:00 - 11:30, Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001/KOE
 • 30.10.2024 08:00 - 14:00, WebinaariSynnyttävän naisen ja perheen kätilötyö SLSS2011-3001

Tavoitteet

Tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit synnyttävän naisen ja perheen kätilötyön teorian

Opintojakson osaamiset
Kätilön ammatillinen osaaminen
Kätilötyön asiakkuusosaaminen
Kätilön kliininen osaaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät ja osaat perustella synnyttävän naisen ja hänen perheen synnytyskokemukseen yhteydessä olevat tekijät

Tunnistat, osaat arvioida ja ennakoida synnyttävän naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, synnytyksen riskejä ja korkean riskin synnytyksiä näyttöön perustuen.

Osaat tehdä voimavaralähtöisiä ja näyttöön perustuvia päätöksiä synnyttävän naisen ja perheen moniammatillisen kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Tunnet ja osaat perustella synnyttävän naisen, sikiön ja perheen keskeisiä kätilötyön tutkimuksia ja auttamismenetelmiä ja niihin liittyvää digitaalisuutta ja hoitoteknologiaa.

Sisältö

Synnyttävän naisen ja perheen synnytyskokemuksen muodostuminen

Kätilön ammatillinen rooli naisen ja perheen syntymän hoidossa.

Fysiologinen synnytys

Synnytyksen edistymisen ja sikiön voinnin näyttöön perustuvat seurantamenetelmät

Synnytyksen aikainen kivunlievitys ja synnyttäjän hallinnantunteen tukeminen

Synnytyksen riskitekijät ja häiriöt sekä matalan riskin synnytyksen muuttuminen korkean riskin synnytykseksi

Synnyttävän naisen, sikiön ja perheen keskeiset kätilötyön tutkimukset ja auttamismenetelmät

Synnyttävän naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden näyttöön perustuva hoitoprosessi

Vastasyntyneen ensihoito ja seuranta

Monikulttuurisuus syntymän hoidossa

Sunnitellun kotisynnytyksen kriteerit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Paananen, U.& Pietiläinen,S. & Raussi-Lehto, E. & Väyrynen, P. & Äimälä, Ä-M (toim) Kätilötyö, 2015.Edita.Soveltuvin osin.
Oppiportti KTG-verkkokurssi

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus: itsenäinen materiaaliin perehtyminen, harjoitus- ja oppimistehtävät, KTG-verkkokurssi
Kontaktiopetus: flipped learning, toiminnalliset harjoitukset, luennot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Workshop tehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjalliset tentit:
Matalan riskin syntymän hoito 1/2024
Korkean riskin tentti 9/2024

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Matalan riskin synnytyksen hoidon verkko-opiskelu, kontaktiopiskelu ja opintojaksotehtävät.Kontaktiopetukseen ja kirjallisuuteen perustuva koe, aktiivinen osallistuminen oman alan ammattikohtaisten tiimien dialogitreeneihin ja harjoittelu lab-ympäristössä. Yhteensä 81 t Korkean riskin syntymän hoidon verkko-opiskelu, kontaktiopiskelu ja opintojaksotehtävät. Kirjallisuuteen perustuva koe, aktiivinen osallistuminen oman alan ammattikohtaisten tiimien dialogitreeneihin ja harjoittelu lab-ympäristössä. Yhteensä 54

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Sisällön jaksotus

Matalan riskin syntymän hoito 3 op kevät 2024
Korkean riskin syntymän hoito 2 op syksy 2024

Lisätietoja opiskelijoille

Numeeriset arvioitavat kokonaisuudet ovat:
matalan riskin tentti 25%
matalan riskin ws-tehtävä 25%
korkean riskin tentti 25%
korkean riskin ws-tehtävä 25%

Oman osaamisen arviointiin voi hyödyntää oppimisympäristön oppimistehtäviä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat kuvailla synnyttävän naisen ja perheen synnytyskokemuksen muodostumiseen yhteydessä olevat tekijät.

Osaat nimetä synnyttävän naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, synnytyksen riskejä sekä matalan ja korkean riskin synnytysten eroa näyttöön perustuen.

Osaat kuvailla synnyttävän naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.

Osaat kuvailla voimavaralähtöisen ja näyttöön perustuvan prosessin synnyttävän naisen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Tyydyttävä 2
Osaat kuvata synnyttävän naisen ja perheen synnytyskokemuksen muodostumiseen yhteydessä olevat tekijät.

Osaat kuvata synnyttävän naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, synnytyksen riskejä sekä matalan ja korkean riskin synnytysten eroa näyttöön perustuen.

Osaat kuvata synnyttävän naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.

Osaat kuvata voimavaralähtöisen ja näyttöön perustuvan prosessin synnyttävän naisen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat perustella synnyttävän naisen ja perheen synnytyskokemuksen muodostumiseen yhteydessä olevia tekijöitä.

Osaat perustella synnyttävän naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, synnytyksen riskejä sekä matalan ja korkean riskin synnytysten eroa näyttöön perustuen.

Osaat perustella synnyttävän naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.

Osaat perustella voimavaralähtöisen prosessiajattelun synnyttävän naisen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida synnyttävän naisen ja perheen synnytyskokemuksen muodostumiseen yhteydessä olevia tekijöitä.

Osaat arvioida synnyttävän naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, synnytyksen riskejä sekä matalan ja korkean riskin synnytysten eroa näyttöön perustuen.

Osaat arvioida synnyttävän naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä

Osaat arvioida voimavaralähtöistä ja näyttöön perustuvaa prosessia synnyttävän naisen ja perheen kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat kriittisesti arvioida synnyttävän naisen ja perheen synnytyskokemuksen muodostumiseen yhteydessä olevia tekijöitä.

Osaat kriittisesti arvioida synnyttävän naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä,synnytyksen riskejä sekä matalan ja korkean riskin synnytysten eroa näyttöön perustuen.

Osaat kriittisesti arvioida synnyttävän naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.

Osaat kriittisesti arvioida voimavaralähtöistä ja näyttöön perustuvaa prosessia synnyttävän naisen ja perheen kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.
Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen, sisätautien hoitotyön, mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön, akuutti- ja perioperatiivisen hoitotyön sekä perhehoitotyön menetelmät.
Opiskelija tuntee näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.