Siirry suoraan sisältöön

Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu (26 op)

Toteutuksen tunnus: SLSSW204-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

26 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)

Opettaja

  • Riina Sahlman

Ryhmät

  • SOK21K1
    Kätilö (AMK)

Tavoitteet

Tarkoitus
Tämän opintojakson suoritettuasi osaat itsenäisesti toteuttaa synnyttävän naisen ja perheen kätilötyötä

Osaamiset
Kätilön ammatillinen osaaminen
Kätilötyön asiakkuusosaaminen
Kätilön kliininen osaaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä
Kestävä kehitys

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi osaat toteuttaa synnyttävän naisen ja perheen kätilötyötä ammatillisen toiminnan periaatteiden mukaisesti monialaisessa seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujärjestelmässä.

Osaat luoda turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen synnyttäviin naisiin ja heidän perheisiinsä heidän kulttuuritaustansa huomioiden. Tunnistat vaikeita ja sensitiivisiä asioita ja osaat ottaa niitä puheeksi perheiden kanssa.

Osaat soveltaa voimavaralähtöisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita, osaat ehkäistä ja puuttua synnytyksen riskitekijöihin, ennakoida ja tunnistaa korkean riskin synnytykset sekä osallistua hoitoon moniammatillisesti.

Osaat soveltaa prosessiajattelua ja osaat tehdä näyttöön perustuvia päätöksiä synnyttävän naisen ja perheen ohjauksen ja hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa myös ennakoimattomissa tilanteissa.

Osaat synnyttävän naisen, sikiön ja perheen keskeiset kätilötyön tutkimukset ja auttamismenetelmät sekä niihin liittyvän digitaalisuuden ja hoitoteknologian sekä osaat soveltaa ja arvioida niitä synnyttävän naisen ja perheen kätilötyössä.

Tunnet synnyttävän naisen ja perheen kätilötyön eri yhteistyötahot ja osaat toimia kätilötyön asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujärjestelmässä.

Osaat johtaa omaa toimintaasi sekä tunnistat tiimin merkityksen kätilötyön johtamisessa. Osaat kriittisesti tarkastella omaa osaamistasi ja kehittää itseäsi ammatillisesti.

Osaat arvioida ja soveltaa kestävän kehityksen periaatteita kätilötyössä.

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu matalan ja korkean riskin synnytysten kätilötyössä edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu synnytysosastolla
WS työskentely

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa osittain myös ulkomailla vaihdossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun laajuus on 26 op = 702 t harjoittelua:
Matalan riskin syntymän hoidon harjoittelu 320h
Korkean riskin syntymän hoidon harjoittelu 320h
WS 1 & 2 = 62h

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun voi suorittaa sen osa-alueen teoriaopintojen jälkeen.

Harjoittelu tehdään 2 osassa:
- matalan riskin syntymän hoito 13 op, kätilötyön suuntaavien opintojen 2. lukukautena
- korkean riskin syntymän hoito 13 op, kätilötyön suunntaavien opintojen 3. lukukautena

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu kätilötyön suuntaavan vaiheen ammattitaitoa edistävan harjoittelun arviointikriteereihin.

Arviointimenetelmät:
- itsearviointi
- ohjaajan antama laadullinen arviointi
- opettajan antama laadullinen arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty erillisten arviointikriteerien mukaan. Arviointikriteerit ovat näkyvillä sähköisessä harjoittelunohjaus ymäristössä

Esitietovaatimukset

Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyön teoreettinen osaaminen.