Siirry suoraan sisältöön

Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät (3 op)

Toteutuksen tunnus: SKOS2015-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

20.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

 • Jaana Ritsilä

Ryhmät

 • SKO21SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 20.05.2024 12:00 - 14:30, Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät SKOS2015-3007
 • 23.05.2024 12:30 - 14:30, Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät SKOS2015-3007
 • 27.05.2024 12:00 - 14:30, Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät SKOS2015-3007
 • 30.05.2024 12:00 - 14:30, Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät SKOS2015-3007
 • 03.06.2024 12:00 - 14:30, Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät SKOS2015-3007
 • 06.06.2024 12:00 - 14:30, Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät SKOS2015-3007
 • 10.06.2024 12:00 - 14:30, Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät SKOS2015-3007
 • 13.06.2024 12:00 - 14:30, Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät SKOS2015-3007

Tavoitteet

Opintojakso antaa perusvalmiudet ymmärtää puhevammaisten ja neuropsykiatrisia (nepsy) vaikeuksia omaavien henkilöiden vuorovaikutukseen liittyviä tarpeita sekä vuorovaikutusvälineitä heidän kanssa kommunikointiin.

Opintojakson suoritettuasi osaat siis tunnistaa puhevammaisten ja neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien henkilöiden kommunikoinnin haasteita sekä tuen tarpeita arjessa toimimisen ja osallisuuden näkökulmista. Tiedät puheen ja kielen kehitykseen sekä kommunikoinnin häiriöihin liittyviä teoreettisia näkökulmia sekä käsitteitä ja osaat soveltaa niiden sisältöjä asiakkaiden toimintakyvyn kuvaamiseen kommunikoinnin näkökulmasta.

Käytyäsi opintojakson tiedät yleisimpiä vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä. Osaamisesi vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien käyttäjänä kasvaa tai monipuolistuu ja tiedät konkreettisia keinoja käydä dialogia puhevammaisten tai neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien asiakkaiden kanssa. Tiedät myös millaisia palveluja ja apuvälineitä puhevammaisille henkilöille on tarjolla sekä osaat ohjata asiakasta niiden hakemisessa.

Sisältö

Opintojakson sisältöinä ovat puhevammaisen ja neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavan henkilön tuen tarpeet ja kommunikoinnin kuntoutuksen perusteet sekä aiheeseen liittyvät teorianäkökulmat ja käsitteet.

Vaihtoehtoisista kommunikointimenetelmistä opintojaksolla tarkastellaan ele- ja esinekommunikaatiota, kuva- ja symbolikommunikaatiota, piirroskommunikaatiota ja selkokieltä. Lisäksi perehdytään sosiaalisten tarinoiden ja sarjakuvitetun keskustelun periaatteisiin sekä strukturoituun pedaogiikkaan toiminnanohjauksen tukemisessa.

Opintojakson aikana tutustutaan myös puhevammaisille henkilöille tarjolla oleviin palveluihin sekä neuropsykiatriseen valmennukseen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ajankohtaiset oppaat ja nettilähteet puhevammaisen palveluista ja vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä.

Opetusmenetelmät

Webinaarit ja webinaareihin liittyvät tehtävät
Tentti puhevammaisten palveluista
Ryhmätehtävä ja tehtävän esittäminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaareihin osallistuminen ja itsenäisten tehtävien suorittaminen = noin 1op
Verkkotentti = noin 1op
Ryhmätehtävä = noin 1op

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 paikkaa
Campus Online 5 paikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Välttävä
Opiskelija osaa tarkastella puhevammaisten palveluita välttävällä tasolla liittyen tulkkipalveluihin ja muihin tukitoimiin.
Opiskelija osaa luetella joitakin kommunikoinnin haasteita omaavien henkilöiden kommunikoinnin erityispiirteitä sekä tarkastella niitä suppeasti. Hän nimeää yksittäisen kommunikoinnin haasteisiin liittyvän teoreettisen näkökulman ja osaa yhdistää sen asiakkaan toimintakyvyn kuvaamiseen. Opiskelija osaa valita asiakkaalle soveltuvan kommunikointia tukevan keinon.
2 Tyydyttävä
Opiskelija osaa tarkastella puhevammaisten palveluita tyydyttävällä tasolla liittyen tulkkipalveluihin ja muihin tukitoimiin.
Opiskelija osaa luetella erilaisia kommunikoinnin haasteita omaavien henkilöiden kommunikoinnin erityispiirteitä sekä tarkastella tuen tarpeita arjessa toimimisen näkökulmasta. Hän tietää kommunikoinnin haasteisiin liittyviä teoreettisia näkökulmia ja osaa yhdistää niitä asiakkaan toimintakyvyn kuvaamiseen. Opiskelija osaa valita asiakkaalle soveltuvan kommunikointia tukevan keinon ja innovoida uusia mahdollisuuksia. Opiskelija osaa hyödyntää lähteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Hyvä
Opiskelija osaa tarkastella puhevammaisten palveluita hyvällä tasolla huomioiden niin tulkkipalvelut kuin muutkin mahdolliset tukitoimet.
Opiskelija osaa tunnistaa kommunikoinnin haasteita omaavien henkilöiden kommunikoinnin erityispiirteitä sekä tarkastella tuen tarpeita arjessa toimimisen ja osallisuuden näkökulmasta. Hän tietää kommunikoinnin haasteisiin liittyviä teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä ja osaa käyttää niitä asiakkaan toimintakyvyn kuvaamisessa. Opiskelija osaa valita asiakkaalle soveltuvia kommunikointia tukevia keinoja ja innovoida uusia mahdollisuuksia. Opiskelija osaa hyödyntää lähteitä.

4 Kiitettävä
Opiskelija osaa tarkastella puhevammaisten palveluita kiitettävällä tasolla huomioiden niin tulkkipalvelut kuin muutkin mahdolliset tukitoimet.
Opiskelija osaa tunnistaa ja jäsentää kommunikoinnin haasteita omaavien henkilöiden kommunikoinnin erityispiirteitä kattavasti sekä tarkastella laajasti tuen tarpeita arjessa toimimisen ja osallisuuden näkökulmasta. Hän tietää kommunikoinnin haasteisiin liittyviä teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä ja osaa käyttää niitä asiakkaan toimintakyvyn kuvaamisessa. Opiskelija osaa valita asiakkaalle soveltuvia kommunikointia tukevia keinoja ja innovoida pohtien ja uusia mahdollisuuksia asiakkaan osallisuuden mahdollistamiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää luotettavia lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Erinomainen
Opiskelija osaa tarkastella puhevammaisten palveluita erinomaisella tasolla huomioiden niin tulkkipalvelut kuin muutkin mahdolliset tukitoimet.
Opiskelija osaa tunnistaa, jäsentää ja analysoida kommunikoinnin haasteita omaavien henkilöiden kommunikoinnin erityispiirteitä kattavasti ja monipuolisesti sekä tarkastella laajasti tuen tarpeita arjessa toimimisen ja osallisuuden näkökulmasta. Hän tietää kommunikoinnin haasteisiin liittyviä teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä ja osaa käyttää niitä monipuolisesti asiakkaan toimintakyvyn kuvaamisessa. Opiskelija osaa valita asiakkaalle soveltuvia kommunikointia tukevia keinoja ja innovoida pohtien ja vertaillen uusia mahdollisuuksia asiakkaan osallisuuden mahdollistamiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti luotettavia lähteitä ja tuo esiin myös opintojakson teemojen ulkopuolisia uusia näkökulmia.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää että sinulla on käytettävissä sujuva internet-yhteys sekä mikrofoni- ja videokuvayhteys verkko-opetukseen osallistumista varten.