Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa (10 op)

Toteutuksen tunnus: SFTS2017-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Lari Lautamäki
 • Anu Myllyharju-Puikkonen

Vastuuopettaja

Anu Myllyharju-Puikkonen

Ryhmät

 • SFT21SM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 31.08.2023 08:15 - 15:30, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005
 • 01.09.2023 08:15 - 11:30, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005
 • 06.09.2023 10:00 - 16:00, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005
 • 07.09.2023 08:00 - 16:00, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005
 • 08.09.2023 08:00 - 16:00, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005
 • 18.09.2023 10:00 - 16:00, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005
 • 19.09.2023 08:00 - 16:00, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005
 • 27.09.2023 10:00 - 16:00, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005
 • 28.09.2023 08:00 - 16:00, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005
 • 29.09.2023 08:00 - 16:00, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005
 • 09.10.2023 10:00 - 16:00, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005
 • 10.10.2023 08:00 - 16:00, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005
 • 11.10.2023 08:00 - 16:00, Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa SFTS2017-3005

Tavoitteet

Tarkoitus:
Tuki- ja liikuntaelimistö (tule) on perusta kaikelle liikkumiselle. Tällä opintojaksolla perehdyt tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan arviointiin fysioterapeuttisin menetelmin sekä opit menetelmiä tule-toimintarajoitteisiin vaikuttamiseksi.

Osaamiset:
Toimintakyvyn arviointiosaaminen
Terapiaosaaminen
Ohjaus ja neuvontaosaaminen

Osaat arvioida tuki- ja liikuntaelimistön (tule) toimintarajoitteita havainnoiden, manuaaliseen terapiaan kuuluvien ja erotusdiagnostisten testien sekä liike- ja liikekontrollitestien avulla sekä tehdä edellä mainittuun perustuen kliinisiä johtopäätöksiä. Osaat suunnitella, toteuttaa ja soveltaa manuaalista terapiaa sekä tarkoituksenmukaista terapeuttista harjoittelua progressiivisesti asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi eri ympäristöissä.

Sisältö

Tuki- ja liikuntaelimistön (tule) toimintarajoitteisen asiakkaan haastattelu, liikkeen -ja liiketoimintahäiriöiden analyysi, erotusdiagnostinen tutkiminen ja kliininen päättely. Erilaisten tule-fysioterapiaan soveltuvien terapeuttisten menetelmien hyödyntäminen ja soveltaminen harjoittelussa ja ohjauksessa. Manuaalisen terapian mobilisoinnin hyödyntäminen pehmytkudosten ja nivelten (ranka ja raajat) toimintarajoitteissa. Harjoittelussa ja ohjauksessa korostuvat liikekontrollihäiriöihin, mobiliteettiin, stabiliteettiin ja ergonomiaan perustuvat menetelmät asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä. Perusteet ortopedis- traumatologisesta fysioterapiasta.

Aika ja paikka

Opintojaksolla on viidellä viikolla lähiopetusta 2-3 peräkkäisenä päivänä koululla. Aikataulu näkyy lukujärjestyksestä.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti kirjallisuutta sekä verkkoalustan materiaaleja ja oppimistehtäviä hyödyntäen, harjoitellaan taitoja, reflektoidaan opittua sekä tehdään pari-/ryhmätehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus 270t, josta lähiopetusta 102 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi koostuu kolmesta numeerisesti arvioitavasta osiosta:
- Kirjatentti
- Case tehtävä
- Osaamisen näyttö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1) Tietosi ja taitosi tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteisen fysioterapian arvioinnista ja terapiasta koostuvat irrallisista joskin asiaan kuuluvista asioista. Osaamisen näytössä pyrit käyttämään joitakin liikkeen hallintaan, manuaaliseen terapiaan ja erotusdiagnostiikkaan perustuvia arviointi- ja terapiamenetelmiä sekä ohjaat niitä case- asiakkaalle. Ohjaustaidot kaipaavat harjoittelua. Tuot esiin irrallisia asioita harjoittelun perusteista. Manuaaliset otteet ja tekniikat kaipaavat harjoittelua. Huomioit ergonomiaa satunnaisesti. Sinulla on haasteita arvioida itseäsi ja muita. Kirjallisissa tehtävissä tuot joitakin irrallisia asiaan kuuluvia asioita esiin. Olet hyödyntänyt fysioterapia-alan kirjallisuutta ja lähdemateriaalia.

Tyydyttävä (2) Tietosi ja taitosi tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteisesta fysioterapian arvioinnista ja terapiasta koostuvat irrallisista, joskin asiaan kuuluvista asioista. Osaamisen näytössä osaat käyttää joitakin liikkeen hallintaan, manuaaliseen terapiaan ja erotusdiagnostiikkaan perustuvia arviointi- ja terapiamenetelmiä sekä ohjata niitä case-asiakkaalle. Ymmärrät, että toimintaa on hyvä perustella. Päättelytaitosi kaipaavat vielä harjoitusta. Tuot esiin tavoitteen case-asiakkaalle ja ymmärrät että harjoittelun tulee olla progressiivista. Manuaaliset otteet ja tekniikat kaipaavat harjoittelua. Huomioit työskentelyssä ergonomiaa. Pyrit itse- ja vertaisarviointiin. Kirjallisissa tehtävissä osaat tuoda esiin joitakin irrallisia asioita teoriaan perustuen. Olet hyödyntänyt fysioterapia-alan kirjallisuutta ja lähdemateriaalia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3) Sinulla on hyvät tiedot ja taidot. Osaamisen näytössä osaat käyttää liikkeen hallintaan, manuaaliseen terapiaan ja erotusdiagnostiikkaan perustuvia arviointi- ja terapiamenetelmiä sekä ohjata hyvin. Osaat tehdä johtopäätöksiä perustuen päättelyyn ja asettaa tavoitteen case-asiakkaalle. Osaat käyttää manuaalisen terapian sekä terapeuttisen harjoittelun menetelmiä ja kuvata progressiivista harjoittelua. Sinulla on hyvät manuaaliset otteet ja tekniikat. Huomioit työskentelyssä ergonomiaa. Pystyt hyvään itse- ja vertaisarviointiin. Kirjallisissa tehtävissä osaat tuoda esiin keskeiset asiat näyttöön perustuen. Hyödynnät hyvin fysioterapia- alan kirjallisuutta ja lähdemateriaalia.

Kiitettävä (4) Sinulla on laajat tiedot ja taidot. Osaamisen näytössä osaat arvioida liikkeen hallintaan, manuaaliseen terapiaan ja erotusdiagnostiikkaan perustuen toimintakykyä kiitettävästi. Osaat tehdä monipuolisesti johtopäätöksiä kliiniseen päättelyyn perustuen ja asettaa tavoitteet case-asiakkaalle. Osaat käyttää manuaalisen terapian sekä terapeuttisen harjoittelun eri menetelmiä ja kuvata harjoittelun progressiivisen harjoittelun perustellusti. Sinulla on tarkoituksen mukaiset manuaaliset otteet ja tekniikat. Huomioit työskentelyssä hyvin ergonomian. Pystyt rakentavaan itse- ja vertaisarviointiin. Kirjallisissa tehtävissä osaat tuoda esiin keskeiset asiat näyttöön perustuen. Hyödynnät hyvin ja monipuolisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) Sinulla on laajat tiedot ja taidot. Osaamisen näytössä osaat arvioida liikkeen hallintaan, manuaaliseen terapiaan ja erotusdiagnostiikkaan perustuen toimintakykyä erinomaisesti. Osaat tehdä johtopäätöksiä monipuolisesti asioita yhdistellen ja kliinisen päättelyyn perustuen sekä asettaa tavoitteet Case- asiakkaalle. Osaat soveltaa manuaalisen terapian sekä terapeuttisen harjoittelun menetelmiä monipuolisesti ja kuvata harjoittelun progressiivisen harjoittelun perustellusti. Manuaaliset otteet ja tekniikat ovat tarkoituksenmukaiset. Huomioit työskentelyssä hyvin ergonomian. Pystyt kehittävään itse- ja vertaisarviointiin. Kirjallisissa tehtävissä osaat kuvata keskeiset asiat selkeästi ja erinomaisesti näyttöön perustuen. Hyödynnät erittäin hyvin ja monipuolisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Esitietovaatimukset

Motorisen kehityksen ja oppimisen hallinta, biomekaniikan ja kuormitusfysiologian perusteet sekä toimintakyvyn arviointiosaaminen.