Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa (9 op)

Toteutuksen tunnus: SFTS2018-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Pirjo Mäki-Natunen
 • Lari Lautamäki
 • Sanna Paasu-Hynynen

Vastuuopettaja

Pirjo Mäki-Natunen

Ryhmät

 • SFT21SM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 12.03.2024 12:00 - 16:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 14.03.2024 12:30 - 16:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 15.03.2024 08:00 - 11:30, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 19.03.2024 10:00 - 12:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 19.03.2024 12:00 - 16:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 20.03.2024 08:00 - 12:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 26.03.2024 09:00 - 11:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 02.04.2024 09:00 - 11:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 03.04.2024 09:00 - 11:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 04.04.2024 09:00 - 11:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 16.04.2024 12:00 - 16:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 17.04.2024 12:00 - 16:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 18.04.2024 08:15 - 12:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 23.04.2024 12:00 - 16:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 24.04.2024 08:15 - 11:15, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 25.04.2024 12:00 - 16:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 06.05.2024 12:00 - 16:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 07.05.2024 08:15 - 12:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 08.05.2024 08:15 - 12:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 14.05.2024 09:15 - 12:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 14.05.2024 12:00 - 16:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004
 • 16.05.2024 09:15 - 11:00, Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa SFTS2018-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että osaat käyttää erilaisia luotettavia arviointimenetelmiä tutkiaksesi ja analysoidaksesi neurologisen asiakkaan toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita, erityisesti asiakkaan liikkumiskykyä. Osaat soveltaa fysioterapian näyttöön perustuvia vaikuttamistapoja keskus- ja ääreishermostoon liittyvissä toimintarajoitteissa. Osaat hyödyntää apuvälineteknologiaa, virtuaalisia ympäristöjä ja robotiikkaa asiakkaiden fyysisen aktiivisuuden- ja toimintakyvyn tukemisessa.

Opintojakson osaamiset:
Toimintakyvyn arviointiosaaminen
Terapiaosaaminen
Teknologia- ja esteettömyysosaaminen

Sisältö

Sisältönä neurologisen asiakkaan toimintakyvyn arviointi ja kuntoutuksen laaja-alaisuus. Fysioterapian vaikuttamismahdollisuudet hermoston häiriöistä johtuviin neurologisiin ja kognitiivisiin oireisiin sekä psykomotoriikan muutoksiin esim. tonus-, koordinaatio-, tarkkaavaisuus-, hahmotus- ja kommunikaatiohäiriöt. Fysioterapian erityispiirteet sekä lapsi- että aikuisneurologisilla asiakkailla. (Keskoslapset, CP- ja tarkkaavaisuushäiriöt, ADHD, Kehitykselliset koordinaatiohäiriöt, MMC- lihastauti- ja autistilapset. Aivoverenkiertohäiriöt, aivovamma-, Parkinson-, MS ja selkäydinvammapotilaat sekä neuropatia- ja perifeeriset hermovammapotilaat)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tietosi keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteisiin liittyvästä arvioinnista, terapeuttisista menetelmistä ja teknologian mahdollisuuksista koostuu irrallisista, joskin asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Hallitset asiaan liittyviä perustietoja ja –ja taitoja. Tehtävistäsi löytyy vähän yhteyksiä esitettyjen asioiden välille, pohdintasi on niukkaa. Olet hyödyntänyt Fysioterapia - alan kirjallisuutta ja käyttänyt lähdeviitteitä.
Tyydyttävä (2): Tietosi keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteisiin liittyvästä arvioinnista, terapeuttisista menetelmistä ja teknologian mahdollisuuksista koostuu irrallisista, joskin asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Tehtävistäsi löytyy tulkintaa ja yhteyksiä esitettyjen asioiden välille, pohdintasi jää niukaksi. Olet hyödyntänyt Fysioterapia - alan kirjallisuuttaja käyttänyt lähdeviitteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Omaat hyvät tiedot ja taidot keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteisiin liittyvästä arvioinnista, terapeuttisista menetelmistä ja teknologian mahdollisuuksista. Perustelet toimintaasi, pyrit yhdistelemään ja soveltamaan tietojasi ja taitojasi. Osoitat tehtävissäsi kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä. Hyödynnät monipuolisesti ja asianmukaisesti lähteitä.
Kiitettävä (4): Omaat hyvät tiedot ja taidot keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteisiin liittyvästä arvioinnista, terapeuttisista menetelmistä ja teknologian mahdollisuuksista. Perustelet toimintaasi ja luot uusia ratkaisuja. Osoitat tehtävissäsi kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdinnan kautta. Hyödynnät monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Omaat laajat tiedot ja taidot keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteisiin liittyvästä arvioinnista, terapeuttisista menetelmistä ja teknologian mahdollisuuksista. Perustelet toimintaasi ja luot uusia ratkaisuja. Osoitat tehtävissäsi kykyä kuvata, arvioida ja perustella aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdintasi kautta. Hyödynnät monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Esitietovaatimukset

Terapeuttisen harjoittelun, ja liikuntaryhmien ohjaamisen osaaminen. Fysioterapia aineenvaihdunnan, hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintarajoitteissa sekä Hyvinvointiteknologian ja ympäristön suunnittelun osaaminen