Siirry suoraan sisältöön

Toimintakyvyn arviointi (10 op)

Toteutuksen tunnus: SFTS2015-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Lari Lautamäki
 • Kari Vehmaskoski
 • Sini Lällä

Vastuuopettaja

Lari Lautamäki

Ryhmät

 • SFT22SM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 30.08.2023 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 06.09.2023 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 14.09.2023 12:30 - 16:30, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 15.09.2023 12:30 - 16:30, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 20.09.2023 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 21.09.2023 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 27.09.2023 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 28.09.2023 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 28.09.2023 13:00 - 17:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 29.09.2023 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 04.10.2023 12:30 - 16:30, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 05.10.2023 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 11.10.2023 12:30 - 16:30, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 12.10.2023 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 26.10.2023 12:30 - 16:30, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 27.10.2023 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 01.11.2023 09:00 - 13:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 08.11.2023 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 15.11.2023 09:00 - 13:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 22.11.2023 09:00 - 13:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 29.11.2023 09:00 - 13:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 08.12.2023 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 13.12.2023 12:30 - 16:30, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 14.12.2023 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010
 • 14.12.2023 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3010

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla perehdyt eri-ikäisten asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin.

Tavoitteet
Osaat arvioida, tutkia ja analysoida ICF-toimintakyvyn luokituksen eri osa-alueiden toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita erityisesti asiakkaan liikkumiskykyä ja siihen liittyviä tekijöitä luotettavasti. Tiedät kivun arvioinnin perusteet.
Osaat kuvata arvioinnin tulokset ja niistä tehdyt tulkinnat tarkoituksenmukaisella ja luotettavalla tavalla.
Tiedät fysioterapian rakenteisen kirjaamisen periaatteet. Tiedät etäohjauksen mahdollisuuksia toimintakyvyn arvioinnissa.

Opintojakson osaaminen
Toimintakyvyn arviointiosaaminen

Sisältö

Tiedonkeruu, kliineinen päättely, rakenteisen kirjaamisen periaatteet ja etäohjauksen mahdollisuudet toimintayvyn arvioinnissa.

Eri-ikäkausien toimintakyvyn laaja-alainen arviointi.
Suorituskyvyn, fyysisen kunnon, liikkumisen, tasapainon. Hermo-, lihas- ja niveltoimintojen arviointi. Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan arviointi. Kivun arviointi.

Aika ja paikka

Kalso, Eija, ym toim 2018. Kipu. Kirja myös Oppiportti. Luettavissa JAMK:n käyttäjätunnuksilla
Luomajoki, Hannu ym 2020. Ammattilaisen kipukirja. Tulossa myös e-kirja
Keskinen, Kari L., ym 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen: käsi- ja oppikirja kuntotestaajille.
Magee, David J. 2014 Orthopedic physical assessment
Viikari-Juntura, Eira ym toim 2015. Fysiatria, myös e-kirjana

Opetusmenetelmät

Valmistaudut ja osallistut aktiivisesti kontaktiopiskeluun; luennot, lab-harjoittelu, tehtävät ja niiden tekeminen. Suorituksena myös näyttökokeet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Toimit tiimissä ja ryhmässä rakentavasti. Toimintakyvyn arvioinnin tietosi ja taitosi koostuu irrallisista, joskin asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Näyttökokeessa ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi on epävarmaa, johtopäätösten tekosi on hakevaa. Itse- ja vertaisarviointisi on niukkaa. Kirjallisissa tehtävissä tietosi on irrallista, mutta asiaankuuluvaa.

Tyydyttävä 2:
Toimit tiimissä ja ryhmässä rakentavasti. Toimintakyvyn arvioinnin tietosi ja taitosi koostuu asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Näyttökokeessa ohjauksesi sekä manuaalinen työskentelysi ovat mekaanista sekä johtopäätösten tekosi yleisellä tasolla. Itse-ja vertaisarviointisi on toteavaa. Kirjallisissa tehtävissä tietosi on asiaankuuluvaa mutta toteavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Omaat hyvät tiedot ja taidot toimintakyvyn arvioinnista. Pyrit yhdistelemään tietojasi ja taitojasi. Toimit tiimissä ja ryhmässä rakentavasti. Näyttökokeessa ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi on sujuvaa, johtopäätöksesi ovat oikeita. Arvioit omaa ja opiskelijakaverin toimintaa realistisesti. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealuetta hyödyntämällä asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä. Pyrit toimimaan asiakaslähtöisesti ja ottamaan huomioon arjen edellytykset toimintakyvyn arvioinnissa.

Kiitettävä 4:
Omaat toimintakyvyn arvioinnin hyvät tiedot ja taidot. Yhdistelet tietojasi ja taitojasi. Toimit tiimissä ja ryhmässä rakentavasti. Näyttökokeessa ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi ovat sujuvaa ja johtopäätöksesi perusteltuja. Pystyt kehittävään itse-ja vertaisarviointiin. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealuetta hyödyntämällä hyvin ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä. Osaat toimia asiakaslähtöisesti ja ottaa huomioon asiakkaan arjen tuomat edellytykset toimintakyvyn arvioinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaat toimintakyvyn arvioinnissa laajat tiedot ja taidot, Yhdistelet tietojasi ja taitojasi sujuvasti. Toimit tiimissä ja ryhmissä rakentavasti. Näyttökokeessa ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi ovat taitavaa ja johtopäätöksesi perusteltuja. Pystyt kehittävään itse- ja vertaisarviointiin. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä hyödyntämällä monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä. Osaat toimia asiakaslähtöisesti ja ottaa huomioon asiakkaan arjen tuomat edellytykset toimintakyvyn arvioinnissa.

Esitietovaatimukset

Anatomian,toiminnallisen anatomian, fysiologian ja kuormitusfysiologian, toimintakyvyn sekä ohjaamisen osaaminen.