Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapia kansansairauksissa (7 op)

Toteutuksen tunnus: SFTS2016-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Pirjo Mäki-Natunen
 • Minna Seikkula

Vastuuopettaja

Pirjo Mäki-Natunen

Ryhmät

 • SFT22SM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 09.01.2024 12:30 - 16:00, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 10.01.2024 08:00 - 11:30, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 11.01.2024 08:00 - 11:30, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 16.01.2024 09:00 - 12:00, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 17.01.2024 08:00 - 11:30, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 23.01.2024 08:00 - 11:30, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 24.01.2024 08:00 - 11:30, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 30.01.2024 08:00 - 12:00, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 31.01.2024 08:00 - 11:30, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 06.02.2024 08:00 - 11:30, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 15.02.2024 12:15 - 15:30, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 15.02.2024 15:00 - 16:00, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006 ja Sisä- ja syöpätautien hoitotyö SZYY2019-3013
 • 20.02.2024 08:00 - 11:30, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 05.03.2024 09:00 - 12:00, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006
 • 06.03.2024 08:00 - 11:30, Fysioterapia kansansairauksissa SFTS2016-3006

Tavoitteet

Fysioterapia kansansairauksissa
Tällä opintojaksolla opit arvioimaan luotettavasti terveyden edistämiseen vaikuttavia tekijöitä, suunnittelemaan ja toteuttamaan terveyttä edistävää fysioterapiaa ikääntyneille sekä yleisimmistä kansansairauksia sairastaville asiakkaille.

Opintojakson osaamiset:
Ohjaus- ja neuvontaosaaminen
Teknologia- ja esteettömyysosaaminen
Hyvinvoinnin ja toimijuuden edistäminen
Terapiaosaaminen

Opintojakson tavoitteet:
Osaat kliinisen päättelyn avulla ottaa huomioon näyttöön perustuvia ja ennaltaehkäiseviä tekijöitä fysioterapiassa. Osaat soveltaa fysioterapian näyttöön perustuvia vaikuttamistapoja toimintakyvyn edistämiseksi hengitys- ja verenkiertoelimistön ja psyykkisten toimintojen toimintarajoitteissa sekä elämän eri kriiseissä ja terveyden edistämisessä. Ymmärrät ja sovellat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita ja teorioita sekä keskeisiä käsitteitä ja painopisteitä kansanterveyden ja terveyserojen kaventamisen näkökulmasta. Tunnistat kansansairauksien riskitekijät ja osaat tukea asiakasta elämäntapamuutoksessa. Osaat soveltaa terveyden edistämisen menetelmiä.

Sisältö

Kansansairauksia sairastavan toimintakyvyn arviointi ja muut fysioterapeuttiset arviointikeinot ja fysioterapiamenetelmät, terveyden edistämisen mahdollisuudet sekä terveydenlukutaito.
Elintavat kansansairauksien ennaltaehkäisyssä. Fysioterapian vaikuttamismahdollisuudet MBO:ssa, ylipainossa, II tyypin diabeteksessa, yleisimmissä syöpäsairauksissa, psykiatrisissa sairauksissa, sydän – ja verenkierto- ja hengityselimistön sekä lantionpohjan toimintahäiriöissä sekä palliatiivisessa hoidossa.
Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia. Raskauteen ja ikääntymiseen liittyvät muutokset ja harjoittelu.
Fysioterapian mahdollisuudet muistisairauksissa ja elämän eri kriiseissä.
Psykofyysinen fysioterapia ja kehotietoisuus eri elämän vaiheissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit:
Kulmala, J. Hyvä vanhuus. 2019. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. Otavan Kirjapaino, Keuruu. PS-kustannus.
Kauranen, K. 2017. tai uudempi painos Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro, Helsinki.
Heiskanen, J., Jernfors, V., Parantainen, A., Camut, M., Isotalo, A., Luomala, T., Sinisalo, M., Törnävä, M., Palomäki, K. 2020. Lantionpohjan fysioterapia. Lantionpohjan toimintahäiriöiden oppi- ja ammattikirja terveydenhuollon ammattilaisille. VK-Kustannus. Livonia Print.
Pryor, J, A., Ammandi, P, S. 2008. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems: adult and paediatrics. Churchill Livingstone. 4 th edition. Tämä löytyy: JANET Finna e-kirja

Opetusmenetelmät

Ennakkovalmistautuminen lähikontakteille
Pienryhmätyöskentely
Vuorovaikutteinen oppiminen keskustellen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötä sairaala Novan fysioterapeuttien eli alumnien sekä kokemustoimijoiden kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

7op=189 t
Itsenäinen ennakkovalmistautuminen kontakteille 24t
Case- tehtävä (pareittain) 35t
Kehotietoisuus tehtävä (yksilötehtävä) 25t
Lähikontaktit 60t
Itsenäinen työskentely 45t
Tentti

Lisätietoja opiskelijoille

Kehotietoisuus tehtävä HYVÄKSYTTY/ TÄYDENNETTÄVÄ
Tentti 1-5
Case tehtävä 1-5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1) Tietosi kansansairauksia sairastavan toimintakyvyn arvioimisesta, terveyden edistämisen mahdollisuuksista ja kansansairauksien elintapojen ennaltaehkäisystä ja fysioterapiasta koostuu irrallisista, joskin asiaankuuluvista yksityiskohdista. Sovituista tehtävistä löytyy vähän yhteyksiä esitettyjen asioiden välille.

Tyydyttävä (2) Tietosi kansansairauksia sairastavan toimintakyvyn arvioimisesta, terveyden edistämisen mahdollisuuksista ja kansansairauksien elintapojen ennaltaehkäisystä ja fysioterapiasta koostuu irrallisista, joskin asiaankuuluvista yksityiskohdista. Sovituista tehtävistä löytyy yhteyksiä esitettyjen asioiden välille.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3) Omaat hyvät tiedot ja taidot kansansairauksia sairastavan toimintakyvyn arvioimisesta, terveyden edistämisen mahdollisuuksista ja kansansairauksien elintapojen ennaltaehkäisystä ja fysioterapiasta. Pyrit yhdistelemään ja soveltamaan tietoja ja taitoja.

Kiitettävä (4) Omaat laajat tiedot ja taidot kansansairauksia sairastavan toimintakyvyn arvioimisesta, terveyden edistämisen mahdollisuuksista ja kansansairauksien elintapojen ennaltaehkäisystä ja fysioterapiasta. Yhdistelet ja sovellat tietoja ja taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) Omaat erittäin laajat tiedot ja taidot kansansairauksia sairastavan toimintakyvyn arvioimisesta, terveyden edistämisen mahdollisuuksista ja kansansairauksien elintapojen ennaltaehkäisystä ja fysioterapiasta. Yhdistelet ja sovellat taitavasti tietoja ja taitoja.

Esitietovaatimukset

Motorisen kehityksen ja motorisen oppimisen osaaminen
Toimintakyvyn arvioinnin osaaminen
Lääketieteellinen osaaminen ikääntymiseen ja kansansairauksiin liittyen