Siirry suoraan sisältöön

Terapeuttinen harjoittelu I (3 op)

Toteutuksen tunnus: SFTS2010-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Pirjo Mäki-Natunen
 • Minna Seikkula

Vastuuopettaja

Pirjo Mäki-Natunen

Ryhmät

 • SFT22SM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 09.01.2024 08:00 - 11:30, Terapeuttinen harjoittelu I SFTS2010-3006
 • 18.01.2024 12:30 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu I SFTS2010-3006
 • 23.01.2024 12:00 - 15:30, Terapeuttinen harjoittelu I SFTS2010-3006
 • 31.01.2024 12:00 - 15:30, Terapeuttinen harjoittelu I SFTS2010-3006
 • 01.02.2024 12:30 - 14:00, Terapeuttinen harjoittelu I SFTS2010-3006
 • 06.02.2024 12:00 - 15:30, Terapeuttinen harjoittelu I SFTS2010-3006
 • 12.02.2024 12:30 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu I SFTS2010-3006
 • 13.02.2024 09:00 - 12:00, Terapeuttinen harjoittelu I SFTS2010-3006
 • 14.02.2024 12:30 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu I SFTS2010-3006
 • 20.02.2024 12:00 - 14:00, Terapeuttinen harjoittelu I SFTS2010-3006
 • 05.03.2024 12:45 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu I SFTS2010-3006
 • 06.03.2024 12:00 - 15:30, Terapeuttinen harjoittelu I SFTS2010-3006

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla opit terapeuttisen harjoittelun menetelmiä liittyen liikkumisen, liikkeen, päivittäisten toimintojen, asentohoidon, hengityksen, verenkierron, rentoutumisen ja kehontietoisuuden harjoittamiseen.

Osaat soveltaa yksilöllisesti näyttöön perustuvaa tietoa suunnitellessasi fysioterapiaa.
Osaat ohjata ja avustaa asiakkaan liikkumista ergonomisesti ja aktivoiden käyttämällä potilaan avustamiseen liittyviä välineitä ja tekniikoita.
Osaat soveltaa erilaisia sydän-, verenkierto- ja hengityselimistön harjoittamisen menetelmiä erilaisilla asiakasryhmillä.
Osaat soveltaa erilaisia rentoutus- ja kehotietoisuutta vahvistavia menetelmiä erilaisilla asiakasryhmillä.
Osaat ohjata asiakasta ja hänen omaisia sekä muita työntekijöitä.

Sisältö

Asennon, liikkeen ja liikkumisen ohjaaminen. Päivittäisten toimintojen harjoittaminen. Asiakkaan avustaminen eri välineitä ja olosuhteita käyttäen.
Sydän-, verenkiertoelimistön ja hengityselimistön harjoittaminen.
Rentoutumisen perusteet ja menetelmät, kehotietoisuutta vahvistavien harjoitusten periaatteet ja harjoittelu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hantikainen, Virpi 2018 Kinestetiikka -toimintamalli voimavarojen ylläpitämiseen liikkeen avulla
Kauranen Kari 2021 Fysioterapeutin käsikirja
Pryor, J, A., Ammandi, P, S. 2008. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems: adult and paediatrics. Churchill Livingstone. 4 th edition. JANET Finna e-kirja
Tamminen-Peter, Leena 2014. Potilassiirrot: Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos.

Opetusmenetelmät

-Ennakkotehtävät, itsenäinen valmistautuminen kontaktitunneille
-Aktiivinen osallistuminen pakollisille kontakti/harjoitustunneille
-Luennot ja käytännön taitojen harjoittelu
- Pari- ja pienryhmätyöskentely
- Dialogikeskustelut
- Ohjaustehtävä parin kanssa
- Yksilöllinen näyttötehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viikolla 10 on näyttötehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja käytännöntaidon harjoittelu 1,5 op
Ohjaustehtävä parin kanssa ja yksilöllinen näyttötehtävä 1,5op

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu osaamisen tavoitteisiin ja arviointikriteereihin
Osallistut aktiivisesti taitojen harjoitteluun
Valmistaudut ja ohjaat parisi kanssa ohjaustehtävät
Osoitat osaamistasi yksilö näyttötehtävässä
Reflektoit omaa osaamistasi, annat vertaispalautetta. Lisäksi saat opettajan palautteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1) Tietosi asennon, liikkeen ja liikkumisen ohjaamisesta, päivittäisten toimintojen harjoittamisesta, potilaan avustamisesta sekä sydän- , ja verenkiertoelimistön ja hengityselimistön harjoittamisesta ja rentoutumisen sekä kehotietoisuutta vahvistavien harjoitusten periaatteista ja harjoittelusta koostuu irrallisista, joskin asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Ohjauksessasi on epävarmuutta ja ergonomiassa puutteita, johtopäätösten teossa on vaikeuksia. Arvioit itseäsi ja opiskelijatovereitasi. Olet tehnyt sovitut tehtävät. Tehtävistäsi löytyy vähän yhteyksiä esitettyjen asioiden välille, pohdinta jää niukaksi. Kuitenkin alan kirjallisuutta olet referoinut ja lähdeviitteitä käyttänyt.

Tyydyttävä (2) Tietosi asennon, liikkeen ja liikkumisen ohjaamisesta, päivittäisten toimintojen harjoittamisesta, potilaan avustamisesta eri välinein ja olosuhtein sekä sydän- , ja verenkiertoelimistön ja hengityselimistön harjoittamisesta ja rentoutumisen sekä kehotietoisuutta vahvistavien harjoitusten periaatteista ja harjoittelusta koostuu irrallisista, joskin asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Ohjauksessasi ymmärrät johtopäätösten ja ergonomian tärkeyden, kuitenkin niissä on epävarmuutta, vaikeuksia ja puutteita. Arvioit itseäsi ja opiskelijatovereitasi. Olet tehnyt sovitut tehtävät. Tehtävistäsi löytyy vähän yhteyksiä esitettyjen asioiden välille, pohdinta jää niukaksi. Kuitenkin alan kirjallisuutta olet referoinut ja lähdeviitteitä käyttänyt.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3) Omaat hyvät tiedot ja taidot asennon, liikkeen ja liikkumisen ohjaamisesta, päivittäisten toimintojen harjoittamisesta, potilaan avustamisesta eri välinein ja olosuhtein sekä sydän- , ja verenkiertoelimistön ja hengityselimistön harjoittamisesta ja rentoutumisen sekä kehotietoisuutta vahvistavien harjoitusten periaatteista ja harjoittelusta. Perustelet toimintasi, pyrit yhdistelemään ja soveltamaan tietoja ja taitoja. Ohjauksesi on sujuvaa, johtopäätökset oikeita ja huomioit ergonomian toiminnoissasi. Pystyy itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Osoitat tehtävissäsi kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä hyödyntämällä monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Kiitettävä (4) Omaa laajat tiedot ja taidot asennon, liikkeen ja liikkumisen ohjaamisesta, päivittäisten toimintojen harjoittamisesta, potilaan avustamisesta eri välinein ja olosuhtein sekä sydän- , ja verenkiertoelimistön ja hengityselimistön harjoittamisesta ja rentoutumisen sekä kehotietoisuutta vahvistavien harjoitusten periaatteista ja harjoittelusta. Analysoit ja perustelet toimintaasi ja ratkaisujasi. Ohjauksesi on taitavaa ja johtopäätöksesi perusteltuja. Huomiot ergonomian, pystyt kehittävään itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Osoitat tehtävissäsi kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdintasi kautta ja hyödyntämällä monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) Omaat erittäin laajat tiedot ja taidot asennon, liikkeen ja liikkumisen ohjaamisesta, päivittäisten toimintojen harjoittamisesta, potilaan avustamisesta eri välinein ja olosuhtein sekä sydän- , ja verenkiertoelimistön ja hengityselimistön harjoittamisesta ja rentoutumisen sekä kehotietoisuutta vahvistavien harjoitusten periaatteista ja harjoittelusta. Analysoit ja perustelet toimintasi sekä tuot esille uusia ratkaisuja. Ohjaus ja käyttämäsi tekniikat ovat monipuolisia ja taitavia, sekä johtopäätökset perusteltuja. Huomioit ergonomian, pystyt kehittävään itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Osoitat tehtävissäsi kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdinnan kautta, hyödyntämällä monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Esitietovaatimukset

Anatomian ja fysiologian hallinta
Toimintakyvyn arvioinnin osaaminen
Motorisen kehityksen ja motorisen oppimisen osaaminen