Siirry suoraan sisältöön

Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: YS00BD47-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 20

Koulutus

  • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

  • Sanna Sihvonen

Vastuuopettaja

Sanna Sihvonen

  • 28.09.2023 15:00 - 16:00, Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla YS00BD47-3004
  • 12.10.2023 14:30 - 16:00, Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla YS00BD47-3004
  • 27.10.2023 14:30 - 16:00, Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla YS00BD47-3004
  • 09.11.2023 14:30 - 16:00, Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla YS00BD47-3004

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että

-tunnistat digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet omalla asiantuntijuusalueellasi
-pohdit kriittisesti ja avoimesti tutkimusnäyttöä hyödyntäen digitaalisten menetelmien käyttöönottoa omassa toimintaympäristössäsi 
-hankit valmiuksia hyödyntää digitaalisia menetelmiä (mm. mobiilimenetelmiä, pelillisyys) osana asiantuntijatyötäsi

Sisältö

Opintojakson sisältönä on:
Digitalisaatio kuntoutus- ja liikunta-alalla 
Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöönotto 
Tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa palveluissa 

Aika ja paikka

- Webinaari 1 : Opintojakson esittely ja opintoryhmien muodostaminen
- Webinaari 2 : Kuntoutusteknologia ja sen hyödyntäminen
- Webinaari 3 : Digitaaliset menetelmät
- Webinaari 4 : Pelillisyys ja hyötypelit

- Opintojakson kirjalliset tehtävät; yksilötehtävä ja ryhmätehtävä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eysenbach, G. 2016. The Effectiveness of Self-Management Mobile Phone and Tablet Apps in Long-term Condition Management: A Systematic Review. Journal of Medical Internet Research 18(5), e97. doi: 10.2196/jmir.4883.

Hopia H, Heikkilä J, Lehtovirta M. 2016. Terveyden mobiilisovellukset – hyötyä vai huvia? Tutkiva Hoitotyö 14(1), 44–46.

Hopia, H. & Raitio, K. 2016. Gamification in Healthcare: Perspectives of Mental Health Service Users and Health Professionals. Issues in Mental Health Nursing 37(12), 894-902.

Korhonen, M. & Virtanen, T. 2015. Digitaalisuus ja asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa - kansalaisen omat tiedot hyötykäyttöön. FinJeHew 7(4).

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2016. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5.

Rintala A, Päivärinne V, Hakala S, Paltamaa J, Heinonen A, Karvanen J, Sjögren T. Effectiveness of Technology-Based Distance Physical Rehabilitation Interventions for Improving Physical Functioning in Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Arch Phys Med Rehabil. 2018 Dec 6. pii: S0003-9993(18)31513-2.

Hakala S, Rintala A, Immonen J, Karvanen J, Heinonen A, Sjögren T. Effectiveness of technology-based distance interventions promoting physical activity: Systematic review, meta-analysis and meta-regression. J Rehabil Med. 2017 Jan 31;49(2):97-105. Review.

Rintala A, Hakala S, Sjögren T. Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Helsin¬ki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 145, 2017. 166 s. ISBN 978-952¬284-017-2 (nid.), 978-952-284-

Salminen A-L, Hiekkala S. Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia. Helsinki; Kela, Kelan Tutkimus 2019. URI http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu (etäluennot, pienryhmätyöskentely, verkkokeskustelu, vertaisarviointi, kirjalliset tehtävät)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu (etäluennot 6h, pienryhmätyöskentely ja verkkokeskustelu 40h, vertaisarviointi ja kirjalliset tehtävät 88h)

Arviointiasteikko

0-5