Siirry suoraan sisältöön

Ympäristön arviointi ja muokkaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: STTS2015-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • kp 502 Toimintaterapia 1 Virtuaaliopettaja
 • Anu Halonen
 • Jaana Ritsilä
 • Katri Kainulainen

Vastuuopettaja

Tanja Hilli-Harju

Ryhmät

 • STT22S1
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • 12.03.2024 12:00 - 14:00, Ympäristön arviointi ja muokkaaminen STTS2015-3009
 • 19.03.2024 12:00 - 14:00, Ympäristön arviointi ja muokkaaminen STTS2015-3009
 • 26.03.2024 12:00 - 14:00, Ympäristön arviointi ja muokkaaminen STTS2015-3009
 • 02.04.2024 12:00 - 14:00, Ympäristön arviointi ja muokkaaminen STTS2015-3009
 • 09.04.2024 12:00 - 14:00, Ympäristön arviointi ja muokkaaminen STTS2015-3009
 • 10.04.2024 08:00 - 11:00, Ympäristön arviointi ja muokkaaminen STTS2015-3009
 • 16.04.2024 12:00 - 15:00, Ympäristön arviointi ja muokkaaminen STTS2015-3009
 • 23.04.2024 12:00 - 15:00, Ympäristön arviointi ja muokkaaminen STTS2015-3009
 • 30.04.2024 12:00 - 14:00, Ympäristön arviointi ja muokkaaminen STTS2015-3009
 • 30.04.2024 14:00 - 15:00, Ympäristön arviointi ja muokkaaminen STTS2015-3009
 • 07.05.2024 12:00 - 14:00, Ympäristön arviointi ja muokkaaminen STTS2015-3009
 • 14.05.2024 12:00 - 14:00, Ympäristön arviointi ja muokkaaminen STTS2015-3009

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään ympäristön monimuotoisuutta sekä arvioimaan ja muokkaamaan ympäristöäa esteettömyyden näkökulmasta.

Osaamiset
Toimintaterapiaprosessin ja ammatillisen harkinnan osaaminen
Vastuullisen toimintaterapiatyöskentelyn osaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Käytyäsi tämän opintojakson sinulla on työvälineitä ympäristön esteettömyyden arviointiin ja keinoja ratkaista esteettömyyteen liittyviä ongelmia. Tunnet ympäristö- ja esteettömyys -käsitteiden monimuotoisuuden sekä ympäristön arvioinnin ja muokkaamisen perusteet.Olet tutustunut esteettömyyteen liittyviin tutkimus- ja kehittämistoimintoihin ja osaat toimia esteettömän ja muokattavissa olevan ympäristön luomiseksi. Tunnet työturvallisuuteen ja ergonomiaan vaikuttavia asioita sekä osaat huomioida yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen. Tunnet teknologian mahdollisuuksia asiakkaan etäohjauksessa.

Sisältö

Ympäristö ja esteettömyys käsitteinä ja tutustuminen niihin liittyvään tutkimustietoon

Kuntoutumistalo.fi Apuvälineet https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/ammattilaisille/apuvälineet

Fyysisen esteettömyyden arviointi ja ympäristön muokkaaminen

Omaisten ja verkoston ohjaaminen (sosiaalisen ja kultturisen ympäristön muokkaaminen)

Digitaalisuus ja virtuaaliset ympäristöt esim. etätkuntoutusratkaisut ja arviointi asiakaslähtöisesti (VR, mobiiliteknologia, videovälitteisyys)

Oma ergonomia (fyysinen ja kognitiivinen), työssä jaksaminen

Pienapuvälineiden kokeilu ja käytön ohjaus asiakkaalle

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Taylor, R. R. 2017. Kielhofner’s Model of Human Occupation. 5th ed. Wolters Kluwer.

Townsend, E. A. & Polatajko, H.J. 2007. Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being & Justice through Occupation. CAOT Publications ACE: Ottawa, Ontario.

Ajankohtaiset verkkomateriaalit ja tutkimusartikkelit.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on kontaktiopetusta, verkko-opetusta, oppimistehtäviä ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = yhteiset oppimistilanteet (webinaarit / kontaktitunnit) sekä näihin valmistautuminen
1 op oppimistehtävä (ryhmätyönä)
1 op tentti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1

Opiskelija tunnistaa perustiedot ympäristön esteettömyydestä ja kodinmuutostöistä. Hän tunnistaa apuvälineiden käytön mahdollisuuksia sekä apuvälineiden hankintaprosessia. Opiskelija pystyy löytämään näyttöön perustuvaa ja ajankohtaista tietoa, mutta tiedon hyödyntäminen asiakaslähtöisen toimintaterapeutin toteututtaman kotikäynnin suunnittelussa on niukkaa. (nämä arvioidaan oppimistehtävässä)

Opiskelijalla on välttävät tiedot (nämä arvioidaan tentissä)
• ympäristön moninaisuudesta
• ergonomiasta -
• työssä jaksamisesta
• toimintaterapiassa hyödynnettävästä teknologiasta
• saavutettavuudesta

Tyydyttävä 2

Opiskelija tunnistaa perustiedot ympäristön esteettömyydestä ja kodinmuutostöistä. Hän tunnistaa apuvälineiden käytön mahdollisuuksia sekä apuvälineiden hankintaprosessia. Opiskelija pystyy löytämään näyttöön perustuvaa ja ajankohtaista tietoa ja käyttää sitä asiakaslähtöisen kotikäynnin toimintaterapeutin toteututtamasta suunnittelussa. Opiskelija listaa tietoja esteettömyydestä, apuvälineistä, apuvälineiden hankintaprosessista. (nämä arvioidaan oppimistehtävässä)

Opiskelijalla on tyydyttävät (nämä arvioidaan tentissä)
• ympäristön moninaisuudesta
• ergonomiasta -
• työssä jaksamisesta
• toimintaterapiassa hyödynnettävästä teknologiasta
• saavutettavuudesta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3

Opiskelijalla on hyvät perustiedot ympäristön esteettömyydestä ja kodinmuutostöistä. Hän tarkastelee apuvälineiden käytön mahdollisuuksia sekä apuvälineiden hankintaprosessia. Opiskelija pystyy löytämään näyttöön perustuvaa ja ajankohtaista tietoa, ja osaa tehdä asiakaslähtöisen suunnitelman toimintaterapeutin toteututtamasta kotikäynnistä, jossa hyödyntää tietoja esteettömyydestä, apuvälineistä, apuvälineiden hankintaprosessista ja huomioi asiakkaan toimintakyvyn. (nämä arvioidaan oppimistehtävässä)

Opiskelijalla on hyvät tiedot (nämä arvioidaan tentissä)
• ympäristön moninaisuudesta
• ergonomiasta
• työssä jaksamisesta
• toimintaterapiassa hyödynnettävästä teknologiasta
• saavutettavuudesta

Kiitettävä 4

Opiskelijalla on laajat tiedot ympäristön esteettömyydestä ja kodinmuutostöistä. Hän tarkastelee analysoiden apuvälineiden käytön mahdollisuuksia sekä apuvälineiden hankintaprosessia. Opiskelija perustelee asiakkaan tilannetta soveltaen näyttöön perustuvaa ja ajankohtaista tietoa ja osaa tehdä asiakaslähtöisen suunnitelman toimintaterapeutin toteututtamasta kotikäynnistä, jossa käyttää monipuolisesti tietoja esteettömyydestä, apuvälineistä, apuvälineiden hankintaprosessista hyödyntäen ja huomioiden asiakkaan toimintakyvyn. (nämä arvioidaan oppimistehtävässä)

Opiskelijalla on kiitettävät tiedot (nämä arvioidaan tentissä)
• ympäristön moninaisuudesta
• ergonomiasta
• työssä jaksamisesta
• toimintaterapiassa hyödynnettävästä teknologiasta
• saavutettavuudesta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5

Opiskelijalla on laajat tiedot ympäristön esteettömyydestä ja kodinmuutostöistä Hän tarkastelee kehittävällä otteella apuvälineiden käytön mahdollisuuksia sekä apuvälineiden hankintaprosessia. Opiskelija perustelee asiakkaan tilannetta laajasti näyttöön perustuvaa ja ajankohtaista tietoa monipuolisesti soveltaen ja osaa tehdä asiakaslähtöisen suunnitelman toimintaterapeutin toteututtamasta kotikäynnistä, jossa käyttää monipuolisesti ja innovatiivisesti tietoja esteettömyydestä, apuvälineistä, apuvälineiden hankintaprosessista hyödyntäen ja analysoiden asiakkaan toimintakykyä laajasti. (nämä arvioidaan oppimistehtävässä)

Opiskelijalla on erinomaiset tiedot (nämä arvioidaan tentissä)
• ympäristön moninaisuudesta
• ergonomiasta
• työssä jaksamisesta
• toimintaterapiassa hyödynnettävästä teknologiasta
• saavutettavuudesta

Lisätiedot

Opintojaksosta saat arvosanan asteikolla 1-5. Arvosanasi koostuu tentistä (50 %) ja kirjallisesta oppimistehtävästä (50 %). Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojakson teemoihin liittyvien valmistautumistehtävien tekemistä, osallistumista kontaktipäiviin sekä tentin että oppimistehtävän suoritusta hyväksytysti.