Siirry suoraan sisältöön

Liikunnan ohjaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SFTS2014-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Maija Jylhä

Vastuuopettaja

Maija Jylhä

Ryhmät

 • ZJASFT24KM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, fysioterapeutti monimuoto
 • SFT24KM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 08.01.2024 09:00 - 13:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011
 • 08.01.2024 13:00 - 17:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011
 • 22.01.2024 12:00 - 16:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011
 • 01.02.2024 09:00 - 12:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011
 • 01.02.2024 12:00 - 16:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011
 • 21.02.2024 08:00 - 12:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011
 • 22.02.2024 12:30 - 15:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011
 • 04.03.2024 12:00 - 16:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011
 • 12.03.2024 08:00 - 12:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011
 • 12.03.2024 12:00 - 16:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011
 • 27.03.2024 08:00 - 12:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011
 • 27.03.2024 12:00 - 16:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011
 • 02.05.2024 12:00 - 16:00, Liikunnan ohjaaminen SFTS2014-3011

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla perehdyt liikunnan ohjaamisen periaatteisiin ja saat valmiuksia ohjata liikuntatuokioita työikäisille ja ikääntyneille.

Tavoitteet:
Osaat suunnitella ja ohjata työikäisille ja ikääntyneille henkilöille tavoitteellista ja turvallista ryhmäliikuntaa.
Osaat soveltaa liikuntamuotoja ja käyttää tarkoituksenmukaisia ohjaustyylejä huomioiden osallistujien toimintakyvyn ja erityistarpeet
Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ohjaajana
Osaat ottaa kontaktia ryhmään luontevasti ja ammatillisella otteella

Opintojakson osaamiset
- Ohjausosaaminen

Sisältö

Liikunnan ohjaamisen perusteet: ohjaustuokion rakenne ja ohjaamisen eri osa-alueet
Liikuntatuokion tavoitteiden asettelu huomioiden fyysisen, sosiaalisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn osa-alueet.
Lihaskuntoharjoittelun ja musiikkijumpan ohjaus
Ikääntyneiden, liikuntarajoitteisten, näkö-ja kuulovammaisten, ylipainoisten henkilöiden sekä mielenterveys ja päihdeongelmaisten kuntoutujien liikunnan ohjaamisen erityispiirteet
Ohjaustuokioiden ohjaaminen eri asiakasryhmillä

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla teemme yhdessä liikunnan harjoituksia. Opiskelet liikunnan ohjaamisen taitoja, liikunnan soveltamista erityistä tukea tarvitseville ryhmille ja teoriaa oman kokemuksen ja keskustelun kautta, itsenäisesti ja opettajajohtoisesti.
Pidät neljä liikunnan ohjaustuokiota aidoille asiakasryhmälle. Kirjallisena tehtävän laadit tutustumiskäynnin perusteella ohjausryhmästäsi alkukartoituksen ja teet tuokiosuunnitelmat. Loppuseminaarissa esittelet ohjauskokemuksesi muulle ryhmälle. Ohjaat taukoliikuntatuokioita.

Lähiopetus, luennot, ryhmätyöskentely, itsenäisesti suoritettavat ohjaustilanteet. Ryhmäkertojen suunnittelu, ohjaaminen ja reflektointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ohjaat liikunnan tuokioita aidoille asiakasryhmille neljä kertaa
Ohjaat taukoliikuntatuokioita asiakasryhmille kolme-neljä kertaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 2op
Asiakasryhmien ohjauksien suunnittelu, toteutus, raportointi ja esityksen valmistelu 3op

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin Amk 10 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hallitset ryhmän ohjaamisen perustaidot. Osaat huomioida suunnittelussa ja ohjauksessa ryhmäläisten erityishaasteet ja turvallisen harjoittelun perusteet. Hallitset oman kehon käytön ja osaa näyttää itse oikeat suoritustekniikat sekä toistaa toisen ohjaamat harjoitteet ja erilaiset askelsarjat. Osaat ottaa luontevasti kontaktia ryhmään, havainnoida ryhmän toimintaa . sekä tarvittaessa ohjata ryhmäläisiä oikeisiin suorituksiin. Osaat ohjata askelluksia sisältävän jumpan

Esitietovaatimukset

-