Siirry suoraan sisältöön

Vertex G4 hitsatut teräsrakenteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BZ92-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 15.06.2024

Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Antti Henell

Ryhmät

  • ZJA23STNO
    Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
  • ZJK23STNO
    Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee hitsattujen teräsrakenteiden mallintamisen ja kokoonpanot sekä katkaisukuvien ja -luetteloiden teon. Pystyy mallintamaan teräsrakenteita ja liittämään osia toisiinsa hitsaus- ja ruuviliitoksilla. Kuormituksen keston toteaminen FEM-analyysilla.

EA-EE: EUR-ACE Tekninen suunnittelu / TKNSU: Suunnitteluosaaminen:
Opiskelija pystyy mallintamaan kolmiulotteisesti haluamiaan teräsrakenteita käyttäen skeleton-mallinnustekniikkaa., sekä tuottamaan niistä yksiselitteiset kokoonpano- ja osakuvat sekä tarvittavat osaluettelot ostoa varten ja päättelemään tarvitaanko tarkempaa FEM-laskentaa.

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelijat pystyvät liittämään kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihinsä.

Sisältö

Skeletonmallinnus ja sen parametrit. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista. FEM laskenta alkeet.

Aika ja paikka

Nonstop

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositellaan hakettavaksi
Koneenpiirustus 1 & 2, Pere A, Kirpe Oy Helsinki, 13 painos 2021. ISBN 978-952-67419-3-2
tai
Tekniikan taulukkokirja, Valtanen E, Genesis-Kirjat Oy Mikkeli, 22 painos 2019. ISBN 978-972-9867-42-4

Opetusmenetelmät

• Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle, josta löytyvät suomenkieliset videomateriaalit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 54 h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttysti paluatetut harjoitustyöt

Esitietovaatimukset

Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Vertex perusteet