Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallinen anatomia ja fysiologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BA13-3017

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

28.08.2023 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Sonja Salonen
  • Pekka Natunen

Vastuuopettaja

Sonja Salonen

Ryhmät

  • ZJA23SSA
    Avoin AMK, sote, YTOL-opinnot, Alkio-opisto

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteeseen ja toimintaan liittyviä asioita toimintaterapian näkökulmasta.

Opintojakson osaamiset:
Toimintaterapian teoreettisen perustan osaaminen

Opintojakson suoritettuasi:
Hallitset keskeisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvän terminologian
Ymmärrät ihmiskehon rakenteelliset perusasiat ja elinjärjestelmien fysiologiset mekanismit tärkeimpien elinjärjestelmien osalta.
Osaat kuvailla liikkumiseen ja käsen käyttöön keskeisesti liittyvien lihasten ja nivelten rakenteen ja toiminnan.
Osaat palpoimalla tunnistaa kehon tärkeimmät anatomiset rakenteet, erityisesti käden käytössä tarvittavat anatomiset rakenteet.
Osaat nimetä tavallisimmissa liikkeissä ja käden käytössä toimivat lihakset ja ymmärtää erilaisten lihastyötapojen roolin liikkeiden ja käden käytön eri vaiheissa.
Ymmärrät hermolihasjärjestelmän perusrakenteet ja toiminnan.
Osaat arvioida yläraajan liikkuvuutta, lihasvoiman tuottoa sekä tuntoaistin eri muotoja.

Sisältö

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia:
Anatominen terminologia
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja perustoiminta: yleinen luuoppi, niveloppi ja lihasoppi kehon osittain: vartalo, hartiarengas ja yläraaja.

Fysiologia:
Perustiedot kudosopista; kudosten ja elinten rakentuminen.
Veri ja verenkierto; verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta.
Imutiejärjestelmän merkitys elimistön toiminnan kannalta.
Hengitys; perusrakenteet hengitysteistä ja hengitysprosessin eri vaiheet.
Aistit.

Hermolihasjärjestelmän kinesiologia: Keskus- ja ääreishermoston rakenne, lihasten rakenne, lihasten aktivointi- ja supistusmekanismit, hermolihasliitos ja lihasten perifeerinen hermotus sekä liikemekaniikan ja voimantuoton perusteet

Yläraajan liikkuvuuden, lihasvoiman tuoton ja tuntoaistin arviointi.

Lisätietoja opiskelijoille

STT lastatyöpaja toteutetaan Jamkilla, koska toteutus ei ole Alkiolla mahdollinen.
Jamk lainaa päiväksi muutamia toimintakyvyn arvioinnin välineitä harjoitustunneille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Tietosi koostuu irrallisista, joskin asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa vastauksesi ovat sisällöltään vajaita ja vastaaminen on epävarmaa. Vastauksissa yhteenvetojen ja johtopäätösten teko on hakevaa/niukkaa. Sisällön hallinnassa puutteita.

Tyydyttävä 2:
Tietosi koostuu asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa pystyt tuottamaan enemmän sisältöä ja osaaminen on yleisellä tasolla hyväksyttävää. Vastauksissa havaittavissa asiaankuuluvaa mutta toteavaa sisältöä. Kokonaisuuksien hallinnassa puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Omaat hyvät tiedot, taidot ja perustelet vastauksesi. Pyrit yhdistelemään eri lähteistä kerättyä tietoa. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa vastaukset ovat sujuvia ja sisällöllisesti oikeita. Osoitat vastauksissasi kykyä kuvata ja perustella sisältöä oikealla terminologialla ja sisällön osaaminen on riittävällä tasolla.


Kiitettävä 4:
Omaat laajat tiedot, taidot ja perustelet vastauksesi hyvin. Yhdistelet eri lähteistä kerättyä tietoa hyvin. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa vastaukset ovat sujuvia ja sisällöllisesti laajoja. Osoitat vastauksissasi kykyä kuvata ja perustella sisältöä oikealla terminologialla ja sisällön osaaminen on hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaat erittäin laajat tiedot, taidot ja perustelet toimintasi eri näkökulmia hyödyntäen. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa vastaukset ovat sujuvia ja sisällöllisesti kattavia. Käytät vastauksissasi oikeaa terminologialla ja sisällön osaaminen on laajalla tasolla.