Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallinen anatomia (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2014-3014

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Sonja Salonen

Vastuuopettaja

Sonja Salonen

Ryhmät

  • ZJA23SSA
    Avoin AMK, sote, YTOL-opinnot, Alkio-opisto

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakso on tärkeä osa fysioterapiakoulutuksen perusopintoja.
Osallistujana tutustut ihmiskehon tuki- ja liikuntaelimistön rakenteeseen ja toimintaan.
Kun olet käynyt tämän opintojakson ymmärrät terveen ihmiskehon rakenteelliset ja toiminnalliset periaatteet ja saat käyttöösi työkalut, joita soveltavilla ammattillisilla opintojaksoilla ja työelämässä tarvitaan.

Opintojakson suoritettuasi:
Hallitset keskeisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvän terminologian
Osaat kuvailla liikkumiseen keskeisesti liittyvien lihasten ja nivelten rakenteen ja toiminnan.
Osaat palpoimalla tunnistaa kehon tärkeimmät anatomiset rakenteet.
Osaat nimetä tavallisimmissa liikkeissä toimivat lihakset ja ymmärtää erilaisten lihastyötapojen roolin liikkeiden eri vaiheissa.
Osaat nimetä hermolihasjärjestelmän perusrakenteet ja toiminnan.
Osaat kuvailla lihaksen aktivointi- ja supistumismekanismit.
Osaat selittää voimantuottoon vaikuttavia lihasmekaanisia ja hermostollisia tekijöitä.
Hallitset tasapainon säätelyyn liittyvät mekanismit.

Opintojakson osaamiset:
Arviointiosaaminen
Terapiaosaaminen
Teknologia- ja esteettömyysosaaminen

Sisältö

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia:
Anatominen terminologia, tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja perustoiminta: Yleinen luuoppi, niveloppi ja lihasoppi kehon osittain: kallo, selkäranka, rintakehä, hartiarengas, yläraaja, lantio, alaraaja.

Hermolihasjärjestelmän kinesiologia:
Keskus- ja ääreishermoston rakenne, lihasten rakenne, lihasten aktivointi- ja supistusmekanismit, hermolihasliitos ja lihasten perifeerinen hermotus sekä liikemekaniikan ja voimantuoton perusteet.

Biomekaniikka:
Lihastyötavat, Tasapainon säätely ja siihen vaikuttavat tekijät, kävelyn ja muiden perusliikkeiden arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Tietosi koostuu irrallisista, joskin asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa vastauksesi ovat sisällöltään vajaita ja vastaaminen on epävarmaa. Vastauksissa yhteenvetojen ja johtopäätösten teko on hakevaa/niukkaa. Sisällön hallinnassa puutteita.

Tyydyttävä 2:
Tietosi koostuu asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa pystyt tuottamaan hieman enemmän sisältöä ja osaaminen on yleisellä tasolla hyväksyttävää. Vastauksissa havaittavissa asiaankuuluvaa mutta toteavaa sisältöä. Kokonaisuuksien hallinnassa puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Omaat hyvät tiedot, taidot ja perustelet vastauksesi. Pyrit yhdistelemään eri lähteistä kerättyä tietoa. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa vastaukset ovat sujuvia ja sisällöllisesti oikeita. Osoitat vastauksissasi kykyä kuvata ja perustella sisältöä oikealla terminologialla ja sisällön osaaminen on riittävällä tasolla.


Kiitettävä 4:
Omaat laajat tiedot, taidot ja perustelet vastauksesi hyvin. Yhdistelet eri lähteistä kerättyä tietoa hyvin. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa vastaukset ovat sujuvia ja sisällöllisesti laajoja. Osoitat vastauksissasi kykyä kuvata ja perustella sisältöä oikealla terminologialla ja sisällön osaaminen on hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaat erittäin laajat tiedot, taidot ja perustelet toimintasi eri näkökulmia hyödyntäen. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa vastaukset ovat sujuvia ja sisällöllisesti kattavia. Käytät vastauksissasi oikeaa terminologialla ja sisällön osaaminen on laajalla tasolla.