Siirry suoraan sisältöön

Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2022-3019

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • Toimintaterapeutti (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Sonja Salonen

Vastuuopettaja

Sonja Salonen

Ryhmät

  • ZJA23SSA
    Avoin AMK, sote, YTOL-opinnot, Alkio-opisto

Tavoitteet

Opintojakson kuvaus:
Digitaalisuuden myötä kuntoutuksen toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan tulevina vuosina. Tämä muutos haastaa sekä kuntoutuksen ammattilaisten että kuntoutujien osaamisen siitä, miten toimitaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja yhteisöissä.

Tavoitteet
Opintojakson jälkeen osaat määritellä sosiaaliset digitaaliset verkostot asiakastyössä ja oman ammattialasi näkökulmasta sekä hyödyntää digitaalisen verkostotyön ympäristöjä ja työmenetelmiä työssäsi. Tiedät, kuinka voit arvioida ja edistää kuntoutujan taitoja ja tietoja toimia turvallisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Tiedät kuinka ohjata kuntoutujaa toimimaan erilaisissa digitaalisissa palveluissa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin kuntoutus- ja sosiaalialan digitaalisiin toimintaympäristöihin ja palveluihin ja näiden muodostamiin verkostoihin. Opintojaksolla perehdytään kybermaailman turvallisuuteen ja opitaan, miten tietoturvaan ja kyberturvaan liittyviä asioita tulee huomioida sekä omassa toiminnassa että kuntoutujaa ohjatessa, eettisyys huomioiden. Digitaalisten palveluiden yhteydessä opitaan myös, miten saavutettavuutta ja käytettävyyttä voidaan arvioida pohdittaessa kuntoutujan tarpeisiin ja käyttökokemuksiin parhaiten soveltuvien ratkaisuiden käyttöönottoa.

Digitaalisissa ympäristöissä toimiviin vertaisalustoihin tutustutaan opintojakson aikana ja tarkastellaan ammattilaisen roolia kuntoutujan ohjaamisessa vertaistyöskentelyyn verkkoympäristössä. Opintojaksolla perehdytään digisyrjäytymiseen ilmiönä sekä tunnistetaan keinoja digisyrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Opintojaksolla tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan mahdollisuuksiin ja edellytyksiin osallistua digitaalisesti toteutettuun palveluun tai ohjaustilanteeseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Erillistoteutus avoimen AMK:n / Alkio-opiston opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ARVIOINTI: HYVÄKSYTTY
Opiskelija tunnistaa yhteiskunnallisen digitalisaation sekä digitaaliset palvelut ja toimintaympäristöt osaksi omaa ammatillista toimintaa. Hän osaa nimetä ja jäsentää keskeisiä kuntoutus- ja sosiaalialan digitaalisia toimintaympäristöjä, palveluja ja näiden muodostamia verkostoja.

Opiskelija tietää kyberturvallisuuden käsitteenä ja osaa nimetä kuntoutus- ja sosiaalialan keskeisiä kyberturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Hän osaa myös selittää kyber- ja tietoturvaan liittyviä asioita, jotka tulee huomioida sekä omassa toiminnassa että kuntoutujaa ohjatessa. Hän tunnistaa digitaalisen ohjaustyön eettisyyteen liittyviä kysymyksiä, ja osaa huomioida näitä asiakastyössä.

Opiskelija osaa selittää saavutettavuuden sekä Design for all -käsitteet. Opiskelija tietää, miten lainsäädäntö ohjaa saavutettavuuden toteutumista julkisissa ja yksityisissä sote-alan palveluissa. Hän osaa jäsentää ja arvioida asiakkaille tarjottavien ratkaisujen ja palvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä sekä tehdä ehdotuksia asiakaslähtöisistä palveluratkaisuista.

Opiskelija osaa kuvata ja jäsentää ammatillisia digitaalisia sosiaalisia verkostoja ja digitaalista vertaistukea tarjoavia palveluja. Hän tunnistaa ammattilaisen roolin kuntoutujan ohjaamisessa vertaistyöskentelyyn verkkoympäristössä ja omaa menetelmiä asiakkaiden ohjaamiseen digitaalisissa verkostoissa. Opiskelija ymmärtää digisyrjäytymisen ilmiön sekä tunnistaa keinoja sen ennaltaehkäisyyn. Opiskelija osaa huomioida ja edistää asiakkaiden mahdollisuuksia ja edellytyksiä digitaalisesti toteutettuun ohjaus- tai kuntoutuspalveluun osallistumiseksi.