Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen ja ohjaaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2014-3034

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Sonja Salonen

Vastuuopettaja

Sonja Salonen

Ryhmät

  • ZJA23SSA
    Avoin AMK, sote, YTOL-opinnot, Alkio-opisto

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksot opit terveyden edistämisen ja ohjaamisen perusteet hoitotyössä.

Opintojakson osaamiset
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen sekä omahoidon tukeminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi tunnet terveyden edistämisen viitekehyksen, periaatteet ja keskeisimmät käsitteet. Tiedät terveyden edistämisen ohjauksen keskeiset menetelmät hoitotyössä. Tiedät ajankohtaisia terveyden edistämisen suosituksia ja ymmärrät niiden merkityksen asiakaslähtöisessä ohjauksessa.

Sisältö

Terveyden edistämisen kansalliset ja kansainväliset strategiat
Terveyden edistämisen viitekehys ja keskeiset käsitteet
Terveyden edistämisen etiikka ja periaatteet
Terveyden edistämisen tasot (yksilö, yhteisö ja yhteiskunta) ja toimintamuodot
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilanne
Muutosvaihemalli
Ohjauksen työmenetelmät: puheeksi ottaminen, motivoiva keskustelu, voimavaralähtöinen ohjaus, digitaaliset menetelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä terveyden edistämisen viitekehyksen, periaatteet ja keskeiset käsitteet. Osaat kuvailla ohjauksen keskeiset menetelmät terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osaat kuvata ajankohtaisia terveyden edistämisen suosituksia ja ymmärrät niiden merkityksen asiakaslähtöisessä ohjauksessa.

Tyydyttävä 2
Osaat kuvailla terveyden edistämisen viitekehyksen, periaatteet ja keskeiset käsitteet. Osaat kuvailla ohjauksen keskeiset menetelmät terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osaat tulkita ajankohtaisia terveyden edistämisen suosituksia ja ymmärrät niiden merkitystä asiakaslähtöisessä ohjauksessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat määritellä terveyden edistämisen viitekehyksen, periaatteet ja keskeiset käsitteet. Osaat määritellä ohjauksen keskeiset menetelmät terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osaat soveltaa ajankohtaisia terveyden edistämisen suosituksia ja ymmärrät niiden merkitystä asiakaslähtöisessä ohjauksessa.

Kiitettävä 4
Osaat havainnollistaa terveyden edistämisen viitekehyksen, periaatteet ja keskeiset käsitteet. Osaat määritellä ja perustella ohjauksen keskeiset menetelmät terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osaat soveltaa ajankohtaisia terveyden edistämisen suosituksia ja perustella niiden merkitystä asiakaslähtöisessä ohjauksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat havainnollistaa terveyden edistämisen viitekehyksen, periaatteet ja keskeiset käsitteet. Osaat määritellä ja arvioida ohjauksen keskeisiä menetelmiä terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osaat soveltaa ja analysoida ajankohtaisia terveyden edistämisen suosituksia ja arvioida niiden merkitystä asiakaslähtöisessä ohjauksessa.