Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu (15 op)

Toteutuksen tunnus: MZMHW100-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Anne-Maria Raitio
 • Sari-Maarit Peltola

Ryhmät

 • MPT22S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT23S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT22SM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT23KM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 31.08.2023 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 14.09.2023 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 28.09.2023 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 09.11.2023 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 14.12.2023 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 18.01.2024 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 15.02.2024 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 28.03.2024 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 25.04.2024 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 16.05.2024 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta ammatillisia osaamistavoitteita. Opiskelijalla on palvelualojen työelämä- ja asiakaspalvelutaidot ja hän on tutustunut yrityksen/organisaation operatiiviseen toimintaan.
Opiskelija osaa kuvata ja analysoida harjoittelupaikkansa palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija saa varmuutta ammatilliseen suuntaamiseen ja osaa asettaa jatkotavoitteita oman osaamisen kehittämiselle urasuunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Työnhaun taidot (verkostot, CV, hakemus, kanavat)
Toimialan kansainväliset mahdollisuudet
Harjoittelun hakuprosessi
Harjoittelusuunnitelma
Harjoittelun raportointi
Oman osaamisen reflektointi ja ammatillinen kehittyminen.

Opetusmenetelmät

Harjoitteluinfo, oppimistehtävät ja työpaikalla oppiminen.
Yksilöllinen ohjaus harjoittelun aikana sekä työnantajan palaute harjoittelusta. Itsearviointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu toteutetaan työelämäyhteistyössä

Kansainvälisyys

Harjoitteluinfossa esitellään kansainvälisen harjoittelun mahdollisuudet sekä apurahan hakuprosessi. Kaikki osallistuvat kv-hajoitteluinfoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Työn opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vastaa 405 h työskentelyä, joka jakautuu seuraavasti:
Infoihin osallistuminen ja harjoittelupaikan haku (5 h)
Harjoittelussa työskentely (364 h)
Harjoittelun puolivälikeskustelu (1 h)
Harjoittelupäiväkirjan pitäminen ja harjoitteluraportti (30 h)
Esitys harjoitteluseminaarissa (5 h)

Sisällön jaksotus

Marraskuussa harjoitteluinfo sekä helmikuussa kv-harjoitteluinfo. Harjoittelu suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana perusopintojen jälkeen.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearviointi: oman osaamisen arviointi ja osaamisen kehittyminen harjoitteluraportti -tehtävässä sekä harjoitteluseminaarissa
Opettajan palaute harjoittelun aikana harjoittelukeskustelussa
Jatkuva palaute: työpaikan harjoittelun ohjaajalta harjoittelun aikana sekä loppupalaute harjoittelun päättyessä

Katso tarkemmat harjoitteluohjeet Moodlesta: Etsi Harjoittelu (Restonomit) –työtila Moodlesta tai käytä suoraa linkkiä https://moodle.jamk.fi/course/view.php?id=917. Käytä ensimmäisellä kerralla kirjautuessa kurssiavainta harjoittelurestonomi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppimisen arviointi on ns. kehittävää arviointia. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli. Arvioinnin kohteet on kuvattu ”Suoritukset” - kohdassa.
Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Harjoittelun hyväksiluvusta voidaan sopia HOPSissa ja harjoittelun ohjaajan kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli. Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

-