Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmoinnin perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2030-3048

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
  • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

  • Esa Salmikangas

Ryhmät

  • ZJA23STTA
    Avoin Amk, Teknologia, Toinen aste
  • ZJAG23STV
    Avoin AMK,Korkeakoulupolku,Tieto-ja viestintätek, Gradia

Tavoitteet

Tarkoitus:
Tunnet ohjelmoinnin perusteet ja peruskäsitteet. Osaat tehdä ohjelmia, jotka käyttävät muuttujia, funktioita, ehto- ja toistorakenteita ja erilaisia tietorakenteita. Osaat käytetyn ohjelmointikielen syntaksin ja keskeisimmät komennot. Osaat käyttää versionhallintaa ja sovelluskehitintä.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Tunnet ohjelmoinnin peruskäsitteet ja osaat tehdä pieniä konsolisovelluksia.

Sisältö

Git-versionhallinta
Sovelluskehittimen peruskäyttö, kääntäminen, debuggaus
Muuttujat, muuttujatyypit, vakiot
Metodit, funktiot, aliohjelmat
Merkkijonot ja niiden käsittely
Taulukot, kokoelmat ml. listat
Tietorakenteet: tietue, luokka, olio
Peräkkäisrakenne, haarautumisrakenne, toistorakenne
Muistin käyttö
Poikkeusten käsittely
Tiedostojen käsittely

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-verkkomateriaali, videot

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tehtävät, koe,

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja uusintatentti opintojakson lopussa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavoin hankitun osaamisen todentaminen AHOT tai ohjelmointikoe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja demot 30h, tehtävät 60h, itsenäinen opiskelu 40h, koe 5h, yhteensä 135h.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu tehtäviin ja tenttiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnistat ohjelmointiin liittyvät perusrakenteet ja osaat toteuttaa ohjelman, joka käyttää muuttujia, ehtorakenteita ja aliohjelmia.

Tyydyttävä 2: Tunnet ohjelmointiin liittyvät keskeiset perusrakenteet ja periaatteet sekä osaat toteuttaa ohjelman, joka käyttää tietorakenteita ja lajittelee, suodattaa ja ryhmittelee tietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Tunnet ohjelmointiin liittyvät keskeiset periaatteet ja välineet sekä osaat toteuttaa ohjelman, jolla tiedostosta luetut tiedot lajitellaan, suodatetaan ja ryhmitellään käyttäjän syötteiden perusteella. Ohjelmaan on toteutettu poikkeustenkäsittelyä ja syötteiden tarkistusta.

Kiitettävä 4: Osaat ohjelmointiin liittyvät keskeiset periaatteet ja pystyt hyödyntämään tehokkaasti ohjelmankehitysvälineitä. Osaat toteuttaa ohjelman, jolla useasta tiedostosta luettua tietoa yhdistetään, jonka jälkeen sitä voi lajitella, suodattaa ja ryhmitellä käyttäjän syötteiden perusteella. Ohjelmaan on toteutettu oikeaoppinen poikkeustenkäsittely ja syötteiden tarkistus.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset ohjelmointiin liittyvät keskeiset periaatteet ja välineet. Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjelman, jolla
1) useasta tiedostosta luetut tiedot on yhdistetty ja muutettu sopiviksi tietorakenteiksi
2) tietoa voidaan lajitella, suodattaa ja ryhmitellä käyttäjän syötteiden perusteella
3) voi kirjoittaa tietoja tiedostoihin
4) ja johon on toteutettu oikeaoppinen poikkeustenkäsittely ja syötteiden tarkistus.

Esitietovaatimukset

Tietokoneen käyttötaidot