Siirry suoraan sisältöön

Datan analysointi (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM7300-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Pasi Lehtola

Ryhmät

  • UTIVERKKO
    Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät, miten tilastollisen aineiston analysointi voi tukea liiketoiminnan päätöksentekoa.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat käsitellä, havainnollistaa ja tulkita pientä ja suurta aineistoa ja tehdä sen perusteella ennusteita ja tilastollisia johtopäätöksiä.

Sisältö

Tilastollisen aineiston kuvaileminen, selittäminen ja ennustaminen
Luottamusväliestimointi ja hypoteesin testaus
Monen muuttujan regressiomalleja
Aikasarjan analysointi, tasoittaminen ja ennustaminen
Massiivisen aineiston käsittelyä tietokoneella
Excelin ja jonkin koneoppimisen ohjelman käyttö

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2019. Tilastollisten menetelmien perusteet. SanomaPro
Kananen, H. & Puolitaival, H. 2019. Tekoäly. Bisneksen uudet mahdollisuudet. Helsinki: Alma Talent
Kelleher, Mac Namee & D'Arcy 2020. Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data Analytics. Cambridge, MA: MIT Press
Shmueli, G., Bruce, P., Deokar, A. & Patel, N. 2023. Machine learning for business analytics. Hoboken, NJ: Wiley

Muu materiaali Moodlen kautta.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetuksessa opiskelija työskentelee itsenäisesti tutustumalla teoriaan ja soveltamalla sitä käytäntöön ratkaisemalla harjoitustehtäviä tietokoneella. Ei ohjausta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ja suoritustapa ilmoitetaan opintojakson työtilassa. Tentti ja uusintatentit ovat joulukuussa 2023 ja tammikuussa 2024

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu noin 20 tuntia
Oppimistehtävät noin 40 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamisen arviointi perustuu oppimistehtäviin ja kokeeseen.

Korvaava kontaktiopetusta sisältävä toteutus TZLM7300-3006.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet joitakin käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta usein päättelysi on puutteellista ja laskelmasi virheellisiä.
Tyydyttävä 2
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet useita käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta joskus päättelysi on puutteellista tai laskelmasi virheellisiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa usein täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.
Kiitettävä 4
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös itsellesi uusissa tilanteissa lähes aina täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi uusissa tilanteissa asioita yhdistellen, täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Esitietovaatimukset

Hallitset tilastomatematiikan perusteet ja niihin liittyvät Excelin toiminnot.