Siirry suoraan sisältöön

Hankinnan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY2500-3049

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 705

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)

Opettaja

 • Anna Riikonen

Ryhmät

 • ZJA23STLVKK
  Avoin amk,Tekniikka, Korkeakoulupolku, Logistiikka, Valtakunnallinen
 • TRM23KMM
  Rakennusmestari (AMK)
 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • ZJA23STNO
  Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
 • ZJK23STNO
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Haluatko kehittyä hankinnan ammattilaiseksi, joka tuo organisaatiolleen menestystä? Tämän lisäksi lisäarvoa ja kilpailukykyä? Hankintaosaaminen on kaikkea tätä!

Opintojaksolla edistettävät osaamiset ovat:

TIETO JA YMMÄRRYS
Ymmärrät hankinnan roolin ja merkityksen organisaatioissa ja verkostoissa. Tunnet hankintaprosessin sekä eri sektoreiden merkittävimpiä erityispiirteitä. Ymmärrät kokonaiskustannusten hallinnan merkityksen, sekä tunnistat hankinnan mahdollisuuksia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Hahmotat kokonaiskuvan hankintatoimen mahdollisuuksista ja haasteista liiketoiminnan kehittämisessä.

TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnistat mahdollisuuksia soveltaa menetelmiä ja tekniikoita hankintojen toteuttamiseksi ammattimaisesti.

VIESTINTÄ JA TIIMITYÖ
Tunnistat hankinnan näkökulmasta keskeisiä sidosryhmiä, joiden kanssa osaat kommunikoida tehokkaasti.

Sisältö

Keskeisiä sisältöalueita ovat
- Hankintojen rooli ja merkitys liiketoiminnassa
- Hankintaprosessi
- Eri sektoreiden hankintojen erityispiirteitä
- Kestävät hankinnat
- Hankinnan kehityssuuntia

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristön materiaali sekä seuraava kurssikirja:
Sanna Nieminen. 2016. Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum Pro. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Lisäksi rinnalla voi käyttää kirjaa:
van Weele, Arjan. 2010. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti.
Opintojakso sisältää itseopiskelua (itsenäisiä oppimistehtäviä).
Arviointi perustuu oppimistehtävistä saatuun kokonaispistemäärään, jonka mukaan muodostuu kurssin arvosana 1-5.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tällä toteutuksella hyödynnetään aihetenttejä osana oppimistehtäviä. Aihetentit tehdään omalla ajalla itsenäisesti. Tenttien aikana voi hyödyntää materiaalia.

Kansainvälisyys

Osa materiaalista on englannin kielellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä on nonstop toteutus. Opiskelija voi tulla mukaan toteutukselle 1.8.-31.5. välisellä ajanjaksolla. Toteutuksella löytyy kolme eri suoritusaikatauluvaihtoehtoa:
- toteutus suoritettu 10.12. mennessä
- toteutus suoritettu 31.5. mennessä
- toteutus suoritettu 31.7. mennessä
Opiskelija itse valitsee sopivan suoritusaikataulun verkko-oppimisympäristössä. Suoritusaikataulu tulee valita ilmoittautumisajankohta ja opinto-oikeusaika huomioiden. Toteutuksen voi suorittaa valitun aikataulun sisällä omaan tahtiin.

Opiskelun laskennallinen kuormittavuus on opintopistemäärä kertaa 27 tuntia.
5 opintopisteen opintojaksolla kuormittavuus on 135h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 30
Campus online 500
Edufutura: 15
ZJA21STPML: 15
ZJA21STVL: 10
ZJA22STKUO: 8

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu opintojaksolla ilmoitettujen tehtäviä yhteispisteistä.

1: Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on merkittäviä puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

2: Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Hallitset opintojakson keskeiset asiat. Olet saavuttanut hyvän tason oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa oppimiasi taitoja.

4: Olet saavuttanut erinomaisen tason lähes kaikissa oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa ja analysoida oppimiasi taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Olet saavuttanut erinomaisen tason kaikissa oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa oppimiasi taitoja kriittisesti ja innovatiivisesti tarkastellen.

Esitietovaatimukset

-