Siirry suoraan sisältöön

Hankintojen analysointi ja kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLHH2500-3024

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Jutta Nihtilä

Ryhmät

 • ZJK24KT
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TEKN
 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • ZJA24KT
  Avoin AMK, tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Hankinnat ovat merkittävä osa tämän päivän liiketoimintaa. Suorittamalla tämän kurssin opit tunnistamaan hankintojen mahdollisuuksia ja haasteita sekä kehittämään niitä osana menestyvää liiketoimintaa. Kasvatat osaamistasi systemaattisena ja ammattitaitoisena hankinnan ja liiketoiminnan kehittäjänä!

Opintojakson osaamiset:
Hankintaosaaminen, Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite:
Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Tällä opintojaksolla opit analysoimaan ja kehittämään hankintatoimea osana organisaation liiketoiminnan kehittämistä. Opit tunnistamaan ja kokeilemaan eri analysointimenetelmiä hankintojen nykytilan selvittämiseksi sekä harjoittelet tekemään päätöksiä mitä ja miten hankintoja kannattaa kehittää nykytila-analyysiin pohjautuen. Tutustut myös hankintojen mittaamisen merkitykseen sekä keskeisimpiin hankinnan mittareihin. Pohdit ja ymmärrät myös digitalisaation, analytiikan ja järjestelmien mahdollisuuksia hankintojen kehittämisessä.

Hankintaosaaminen: Opintojaksolla opit tunnistamaan hankinnan kehittämisen mahdollisuuksia laajasti ja monipuolisesti niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla.

Sisältö

Keskeisiä sisältöalueita ovat:
Hankintojen systemaattinen kehittäminen osana liiketoiminnan kehittämistä
Hankintojen analysointimenetelmät (kuluanalyysi, ABC-analyysi, arvoanalyysi, tail management)
Hankintaprosessin kehittäminen
Hankinta ja suorituskyvyn mittaaminen
Digitalisaatio, analytiikka ja järjestelmät hankinnoissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön materiaali. Tieteelliset artikkelit, tutkimukset ja videot.

Nieminen, S. 2016. Hyvä hankinta - parempi bisnes.

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä omaan tahtiin. Tällä toteutuksella ei ole yhteisiä kontakteja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tällä verkkomuotoisella opintojaksolla on mahdollisesti itsenäisesti suoritettavia verkkotenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 60 h
Oppimistehtävät 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu oppimistehtäviin/verkkotentteihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa.

Tyydyttävä 2: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintaa soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintoja soveltaen ja systemaattisesti.

Kiitettävä 4: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintoja soveltaen ja systemaattisesti sekä perustelee merkityksen operatiivisesta ja/tai strategisesta näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintoja soveltaen, systemaattisesti ja innovatiivisesti sekä perustelee merkityksen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa.

Esitietovaatimukset

Ymmärrys hankinnasta sekä sen roolista ja merkityksestä liiketoiminnassa.