Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLIK3500-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Ilkka Suur-Uski

Ryhmät

 • ZJK24KT
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TEKN
 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • ZJA24KT
  Avoin AMK, tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Säästääksemme luonnonvaroja, tuotteen elinkaaren on jatkuttava. Kiertotalous talousmallina yhdistää liiketoiminnan osaksi kestävää kehitystä. Käytyäsi tämän kurssin, olet oppinut tunnistamaan materiaalien uusiokäyttöä ja ymmärrät sen tuoman taloudellisen hyödyn. Osaamisesi kehittyy kiertotalouden liiketoimintamalleissa ja niiden materiaalivirroissa sekä osaat hyödyntää sen mahdollisuuksia. Tietämyksesi kiertotalouteen liittyvistä ilmiöistä kasvaa. Opintojakson avulla saat selkeän kuvan kiertotaloudesta sekä sen reunaehdoista. Osaat myös soveltaa oppimaasi käytäntöön.

Opintojakson osaamiset
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: kiertotalousosaaminen sekä viestintä ja tiimityö (kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista insinööriyhteisössä)

Osaamistavoite:
Ymmärrät sekä sisäistät kiertotalouden periaatteet ja tunnistat sen reunaehdot. Osaat suunnitella sekä johtaa kiertotalouden materiaalivirtoja yhdessä insinööriyhteisön sisäisten ja ulkoisten jäsenien kanssa. Opintojakson avulla tunnistat kiertotalouden bisnes mahdollisuuksia. Ymmärrät, miten johdetaan toimintaa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja osaat soveltaa oppimaasi käytäntöön.

Sisältö

1.Strategia (lineaarisesta->vastuulliseen->kiertotalous)~Imago, lisäarvo
2.Materiaalin tunnistaminen/hallinta
3.Toimitusketju
4.Businessmodel
5.Businessmodel ~ilmiöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön videot, sekä tiedostot.

Learning environment videos and files.

1-5231-2912-3 Nogalski, B. (2020). Networked business models in the circular economy. IGI Global.

1-78801-620-3 Borrion, A., Black, M. J. & Mwabonje, O. (2021). Life Cycle Assessment: A Metric for the Circular Economy. Royal Society of Chemistry.

1-78966-532-9 Weetman, C. (2021). A circular economy handbook: How to build a more resilient, competitive and sustainable business. Kogan Page, Limited.

Opetusmenetelmät

Tämän kurssin opetus tapahtuu verkkototeutuksena Moodle-ympäristössä.
Toteutus sisältää verkkoluentoja, harjoitustöitä, sekä itsenäisiä oppimistehtäviä.
Osa tehtävistä toteutetaan pienryhmissä.
Palautetta saat kanssaoppijoilta sekä vastuuopettajalta Moodle oppimisympäristön tehtävien palautuksien kautta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailevia luennoitsijoita käytetään apuna työelämään yhdistämisessä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin suoritukseen ei kuulu tentti vaan oppimispäiväkirja.

Kansainvälisyys

Kurssin materiaali nojaa kansainväliseen kirjallisuuteen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h.
Kuormitus jakautuu verkko luentoihin, ilmiöön tutustumiseen, kirjallisten töiden tekemiseen sekä opiskeltujen asioiden syventämiseen ja omaksumiseen tehtävään omaehtoiseen työhön.
Virtuaaliluentoja n. 5-10 h.
Varaudu 120-130 h omatoimiseen opiskeluun.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät sekä sisäistät kiertotalouden periaatteet ja tunnistat sen reunaehdot. Osaat suunnitella kiertotalouden materiaalivirtoja yhdessä insinööriyhteisön sisäisten ja ulkoisten jäsenien kanssa. Opintojakson avulla tunnistat kiertotalouden bisnes mahdollisuuksia. Ymmärrät, miten johdetaan toimintaa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja osaat soveltaa oppimaasi käytäntöön.

Esitietovaatimukset

Kykyä toimia ryhmässä. Soveltamisosaamista.