Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden materiaalivirrat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLIK2500-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Ilkka Suur-Uski

Ryhmät

 • ZJK24KT
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TEKN
 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • ZJA24KT
  Avoin AMK, tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kiertotaloudessa materiaalin elinikää pyritään jatkamaan ja sille kehitetään mahdollisia uusia liiketoimintamalleja. Opintojaksolla opit havainnoimaan ja suunnittelemaan biologisten sekä teknisten materiaalien virtoja ja tunnistat niille vaihtoehtoisia käyttötapoja. Opintojakson käytyäsi ymmärrät, kiertotalouden hyödyt ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja materiaalivirtojen hallinnan näkökulmasta.

Opintojakson osaamiset
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: kiertotalousosaaminen, kuljetusosaaminen, tieto ja ymmärrysosaaminen (soveltuvista materiaaleista, laitteista, työvälineistä, teknologioista ja prosesseista sekä niiden rajoituksista omalla erikoistumisalalla)

Osaamistavoite:
Opintojaksolla opit ymmärtämään kiertotaloutta säätelevät kansantalouden ja yritystalouden reunaehdot. Opit tunnistamaan elintarviketeollisuuden sekä alkutuotannon kuljetuksien vaatimukset. Tunnistat kiertotalouden materiaalivirtoja ja saat valmiuksia kehittää niille vaihtoehtoja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

1. Mitä Kiertotalous on
2. Alkutuotanto/elintarvike
3. Maamassat/Rakentaminen
4. Teollisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön videot, sekä tiedostot.

1-78714-619-7 Crocker, R. (2018). Unmaking waste in production and consumption: Towards the circular economy. Emerald Publishing.

1-5231-2912-3 Sillanpää, M. & Ncibi, M. C. (2019). The circular economy: Case studies about the transition from the linear economy. Academic Press

Opetusmenetelmät

Tämän kurssin opetus tapahtuu verkkototeutuksena.
Toteutus sisältää verkkoluentoja, harjoitustöitä, sekä itsenäisiä oppimistehtäviä.
Osa tehtävistä toteutetaan pienryhmissä.
Palautetta saat Moodle oppimisympäristön tehtävien palautuksien kautta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-Virtuaaliekskursiot
-Vierailijaluennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi ei sisällä tenttiä. Tentin korvaa oppimispäiväkirja

Kansainvälisyys

Kurssin materiaali nojaa kansainväliseen kirjallisuuteen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h.
Kuormitus jakautuu verkko luentoihin, ilmiöön tutustumiseen, kirjallisten töiden tekemiseen sekä opiskeltujen asioiden syventämiseen ja omaksumiseen tehtävään omaehtoiseen työhön.
Virtuaaliluentoja n. 5-10 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

Esitietovaatimukset

Kykyä toimia ryhmässä. Soveltamisosaamista.