Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan maailma (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY1500-3032

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Johanna Jaatinen
 • Erica Svärd
 • Tetiana Shcherbyna
 • Henri Kervola
 • Julia Närhi

Ryhmät

 • ZJA23STTA
  Avoin Amk, Teknologia, Toinen aste
 • ZJA23STLVKK
  Avoin amk,Tekniikka, Korkeakoulupolku, Logistiikka, Valtakunnallinen
 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • ZJA23STINO
  Avoin amk, ICT,Nonstop, Verkko
 • ZJK23STNO3
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö,Tekniikka, Nonstop 3, Verkko
 • ZJAJ24KHUKR
  Avoin amk, Like, Ukrainalaisten ammatillisien valmiuksien kasvattaminen ja integroituminen suomalaiseen työelämään
 • ZJAG23STL
  Avoin AMK,Korkeakoulupolku, Logistiikka, Gradia
 • ZJK23STNO
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Tarkoitus
Millaisen tapahtumasarjan verkkokaupassa tekemäsi tilaus käynnistää? Onko sillä ekologisesti väliä, valitsenko saman päivän vai seuraavan päivän toimituksen? Miksi tavarat loppuvat välillä kaupasta? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Logistiikan maailma -opintojaksolla.

Osaamiset
Kuljetukset, sisälogistiikka, hankinta, kiertotalous, liiketoiminta, knowledge and understanding, communication and team working

Osaamistavoite
Ymmärrät mitä logistiikka on ja miten se linkittyy erilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Ymmärrät logistiikan trendejä ja tiedostat niiden vaikutuksen tulevaisuuden logistiikkaan. Osaat myös nähdä kiertotalouden logistiikan osana. Tiedät logistiikan eri osa-alueet ja ymmärrät niiden merkityksen logistiikan kokonaisuudessa.

Sisältö

1. Mitä on logistiikka
2. Logistiikan trendit ja kiertotalous
3. Hankinta ja materiaalinohjaus
4. Sisä- ja tuotantologistiikka
5. Kuljetus- ja informaatiologistiikka

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuvataan oppimisympäristössä. Haetaan opintojaksolta.

Opetusmenetelmät

Tämä on nonstop toteutus. Opiskelija voi ilmoittautua mukaan toteutukselle 1.8.-31.5. välisellä ajanjaksolla. Toteutuksella löytyy kolme (3) eri suoritusaikatauluvaihtoehtoa:

- toteutus suoritettu 10.12. mennessä

- toteutus suoritettu 31.5. mennessä

- toteutus suoritettu 31.7. mennessä

Opiskelija itse valitsee sopivan suoritusaikataulun verkko-oppimisympäristössä. Suoritusaikataulu tulee valita ilmoittautumisajankohta ja opinto-oikeusaika huomioiden. Toteutuksen voi suorittaa valitun aikataulun sisällä omaan tahtiin.

Mikäli verkko-oppimisympäristön työtila ei ole avautunut 2 viikon sisällä ilmoittautumisesta, otathan yhteyttä vastuuopettajaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin voi suorittaa virtuaalisesti oman aikataulun mukaisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelun laskennallinen kuormittavuus on opintopistemäärä kertaa 27 tuntia. 5 opintopisteen opintojaksolla kuormittavuus on 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK: Ei rajoituksia
korkeakoulupolku 25

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.
2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.
4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.