Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu III (10 op)

Toteutuksen tunnus: SFTSW203-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

03.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Pirjo Mäki-Natunen
  • Lari Lautamäki
  • Sanna Paasu-Hynynen

Vastuuopettaja

Pirjo Mäki-Natunen

Ryhmät

  • SFT21S1
    Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä harjoittelujaksolla hankit valmiuksia eri-ikäisten neurologisten asiakkaiden fysioterapiasta ja liikunnallisesta kuntoutuksesta sekä moniammatillisen kuntoutuksen laaja-alaisuudesta.

Opintojakson tavoitteet
Osaat työskennellä itseohjautuvasti ja luotettavasti alan asiantuntijatehtävissä eri organisaatioissa.
Osaat tutkia ja analysoida eri-ikäisten neurologisten asiakkaiden toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita, erityisesti asiakkaiden liikkumiskykyä
Osaat kirjata asiakkaan toimintakyvyn, voimavarojen, rajoitteiden ja toimintaympäristön kannalta merkitykselliset havainnot systemaattisesti.
Osaat laatia arvioinnin ja kliinisen päättelyn avulla fysioterapiasuunnitelman osana laajempaa kuntoutussuunnitelmaa ja -palvelujärjestelmää yhdessä asiakkaan ja asiakkaan ja hänen perheensä tarpeet huomioiden.
Osaat soveltaa yksilöllisesti näyttöön perustuvaa tietoa suunnitellessasi ja toteuttaessasi eri-ikäisten neurologisten asiakkaiden fysioterapiaa.
Osaat hyödyntää teknologiaa asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn arvioinnissa, kuntoutuksessa, ohjauksessa ja neuvonnassa sekä fysikaalisessa terapiassa.
Osaat arvioida yhdessä asiakkaan kanssa ympäristön toimivuutta suhteessa asiakkaan resursseihin ja toiminnan tavoitteisiin sekä suunnitella esteettömiä ympäristöjä ja edistää ihmisten yhdenvertaisuutta moniammatillisena yhteistyönä.
Osaat arvioida ja seurata fysioterapian tuloksellisuutta ja kustannusvaikuttavuutta

Opintojakson osaamiset:
Toimintakyvyn arviointiosaaminen
Terapiaosaaminen
Ohjaus-ja neuvontaosaaminen
Teknologia- ja esteettömyysosaaminen
Eettinen osaaminen

Sisältö

Sisältö riippuu harjoitteluorganisaation työn luonteesta, tavoitteista ja tehtävistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoittelusi on hyväksytty, kun kykenet työskentelemään eri-ikästen neurologisten asiakkaiden kanssa itseohjautuvasti, luotettavasti ja moniammatillisesti erilaisissa organisaatioissa.
Osaat tutkia ja analysoida neurologisen asiakkaan toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita. Osaat laatia fysioterapian suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa toteutaessasi fysioterapiaa. Osaat hyödyntää teknologiaa monipuolisesti asiakkaan kuntoutuksessa. Osaat arvioida yhdessä asiakkaan kanssa ja moniammatillisesti asiakkaan ympäristön toimivuutta.
Osaat arvioida omaa toimintaasi ja fysioterapian tuloksellisuutta.

Esitietovaatimukset

Fysioterapia keskus-ja ääreishermoston toimintarajoitteissa, Terapeuttinen harjoittelu (osa lll sisällön mukainen osaaminen) ja Soveltavan liikunnan osaaminen.