Siirry suoraan sisältöön

Sähkökäytöt (2 op)

Toteutuksen tunnus: TSAAA620-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

  • Sirpa Hukari

Ryhmät

  • TSA22SA
    Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
  • 04.09.2023 14:15 - 15:45, Sähkökäytöt TSAAA620-3004
  • 11.09.2023 14:15 - 15:45, Sähkökäytöt TSAAA620-3004
  • 09.10.2023 14:15 - 15:45, Sähkökäytöt TSAAA620-3004

Tavoitteet

Perehdyt teollisuuden sähkökäyttöihin. Painotus on perusrakenteissa ja mitoituksissa. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää sähkötekniikan perustuntemusta (tasa- ja vaihtosähköpiirien laskutaito ja komponenttien tunteminen). Tässä opittua pystyt käyttämään esim. muilla tämän moduulin opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Hallitset kytkettyjen kolmivaihepiirien peruslaskennan ja sen käsitteistön. Tunnet tehonsyöttöjen perusrakenteet, komponentit ja suojausperiaatteet. Ymmärrät sähkökoneiden perusrakenteet ja toimintaperiaatteet ja tiedostat niiden yleisimmät käyttökohteet. Sinulla on perustietämys AC-koneiden rakenteesta, käytöstä ja ohjauksesta.

Sisältö

kytketyt 3-vaihejärjestelmät
3-vaihetehot
sähkösyöttöjen perusrakenteet ja komponentit
perussähkökoneiden toimintaperiaatteet ja rakenteet
säädettyjen moottorikäyttöjen toimintaperiaatteet ja rakenteet
sähkökäyttöjen valinnan, mitoituksen ja ohjauksen periaatteet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Teollisuuden sähkökäytöt - Kirjailija: Lauri Hietalahti
ja oppimisympäristön (Moodle) materiaalit

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu esimerkiksi itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien ja luentojen avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti lokakuu 2023.
Uusintatentit ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuormitus noin 50 h

Lisätietoja opiskelijoille

Tentti ja palautettavat harjoitukset määrittävät arvosanan. Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu harjoitustehtävissä osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat sähkökoneiden perusteet ja terminologian, mutta sinulla on puutteita avainkohtien tulkinnassa.

Tyydyttävä (2): Tunnet ja ymmärrät sähkökäyttöjen ja niiden hallintalaitteiden perusteet ja rakenteet, mutta sähkökomponenttien valitseminen on haastavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tiedät sähkökäyttöjen perusteet ja ymmärrät, mitä on otettava huomioon valittaessa komponentteja sähkökäyttöihin.

Erittäin hyvä (4): Ymmärrät sähkökäyttöjen perusteet ja osaat soveltaa tietoa sähkökäyttöisten komponenttien valinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset sähkökäyttöjen perusteet ja osaat soveltaa tietoa hahmottamalla erilaisia vaihtoehtoisia toiminnallisia kokonaisratkaisuja.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan (tasa- ja vaihtosähkö) laskentaosaaminen ja peruskomponenttien tunteminen.