Siirry suoraan sisältöön

Logistiikkatalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY8500-3023

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Petri Vauhkonen

Ryhmät

 • ZJA23KTHAV
  Avoin AMK, tekniikka, Hankintaosaaja
 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • ZJA23ST
  Avoin AMK, tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Johtamisen perustaitoihin kuuluu ymmärtää yrityksen liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet, kyky tehdä analyysejä ja päätöksiä huomioiden sekä tekniset, taloudelliset että kestävän kehityksen näkökulmat. Tällä opintojaksolla tietämyksesi logistiikkatalouden hyödyntämisestä päätöksenteon tukena kehittyy ja saat hyvät valmiudet soveltaa oppimaasi käytäntöön.

Opintojakson osaamiset:
Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: liiketoimintaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön sekä viestintä ja tiimityö.

Opintojakson osaamistavoite:
Sisäistät yritystalouden perusteet ja opit ymmärtämään yrityksen toiminnan suunnittelua ja ohjausta tukevia taloudellisia laskelmia. Tunnet kuljetus- ja sisälogistiikkapalveluiden keskeiset kustannustekijät sekä hinnoittelun periaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita: Talouden ohjaus ja laskentatoimi, Kustannuslaskenta, Kannattavuuslaskenta, Kuljetuspalveluiden kustannusrakenne ja hinnoittelu, Varastointipalveluiden kustannusrakenne ja käyttöpääoma.

Aika ja paikka

Etäopiskeluna syyslukukauden 2023 aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksokuvauksen mukainen kirjallisuus, oppimisympäristön kautta jaettava materiaali sekä omatoimiseen tiedonhankintaan perustuvat lähdemateriaalit.

Kirjat:
978-951-830-485-5 Tavaraliikenneyrittäjä
952-5214-33-8 Kuljetustuotannon toimintolaskenta
9789526320052 Talousohjaus ja kustannuslaskenta
9789513741099 Johdon laskentatoimi
978-1-4080-9381-8 Management accounting for business
978-0-7494-6627-5 The handbook of logistics and distribution management
978-0749469344 Warehouse management

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan aktiivitoteutuksena verkossa ilman lähiopetusta. Toteutus perustuu teemakohtaisiin oppimistehtäviin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa oppimistehtävien jälkeen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa valita teknisiä ratkaisuja laskentaa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja ymmärtää organisaation toimintaan liittyvät keskeiset liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet.

Kiitettävä 4:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa käyttää vakiintuneita analysointimenetelmiä päätöksenteossa. Opiskelijalla on kyky toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Opiskelija saavuttaa edeltävät arviointikriteerit ja kykenee analyyttisesti arvioimaan oman osaamisensa kehittymistä opintojakson aikana.

Esitietovaatimukset

Logistiikan perustietämys