Siirry suoraan sisältöön

Mat1 Yhtälöt (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM1300-3093

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 120

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)

Opettaja

 • Anne Rantakaulio

Ryhmät

 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • ZJA23STNO
  Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
 • 02.05.2024 17:00 - 21:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3093, Verkkovalvottu koe
 • 16.05.2024 17:00 - 21:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3093, Uusintakoe 1
 • 30.05.2024 17:00 - 21:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3093, Uusintakoe 2

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla opit niitä matemaattisia yhtälönratkaisutaitoja, jotka ovat välttämättömiä insinööriopinnoissa.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi osaat sieventää lausekkeita. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat ratkaista matemaattisia ongelmia valmiiden mallien avulla. Lisäksi perehdyt tutkinto-ohjelmakohtaiseen matemaattiseen sisältöön.

Sisältö

Keskeisimmät sisällöt ovat:

- Lausekkeiden sieventäminen (murtopotenssi, polynomit, rationaalilausekkeet, muistikaavat)
- Funktion kuvaajan piirtäminen ja tulkitseminen
- Ensimmäisen asteen yhtälöt ja suorat
- Toisen asteen yhtälöt ja paraabelit
- Juuria sisältävät yhtälöt
- Yhtälöryhmät
- Prosenttilaskut ja verrannot
- Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa
- Avaruusgeometrian alkeet
- Tutkinto-ohjelmakohtaisia sisältöjä

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 30.8.2023 - 31.7.2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön videot, tiedostot ja automaattitestit
Tukimateriaalia: Alestalo - Lehtola - Nieminen - Rantakaulio: Tekninen matematiikka 1

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus, vihkotehtävät, automaattitestit, itsenäinen työskentely, itsearviointi, soveltava tehtävä, koe. Ohjausmenetelmät: kysymyspalsta, opiskelijoiden yhteinen Zoom-osoite ja Whats'app-ryhmä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kolme aikataulua:
- aikataulu 1: 30.8.2023 - 10.12.2023 (ilmoittautuminen 1.8. - 30.9.; verkkovalvottu koe 13.11., uusinta 1 27.11., uusinta 2 8.12.)
- aikataulu 2: 1.10.2023 - 31.5.2024 (ilmoittautuminen 1.10. - 28.2.; verkkovalvottu koe 6.5., uusinta 1 20.5., uusinta 2 27.5.)
- aikataulu 3: 1.3. 2024 - 31.7.2024 (ilmoittautuminen 1.3. - 31.7.; koe Examissa 1.7. - 31.7., arvosanakoe elokuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana)

Läpäisykoe Exam Studiossa avoinna kurssin aikataulun määrittämän ajan. Läpäisykoe tehtävissä myös verkkovalvotusti syksyn ja kevään aikana.

Arvosanakokeet verkkovalvottuina koeaikoina.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä on nonstop toteutus. Opiskelija voi ilmoittautua mukaan toteutukselle 1.8.-31.5. välisellä ajanjaksolla. Toteutuksella löytyy kolme (3) eri suoritusaikatauluvaihtoehtoa:

- toteutus suoritettu 10.12. mennessä
- toteutus suoritettu 31.5. mennessä
- toteutus suoritettu 31.7. mennessä

Opiskelija itse valitsee sopivan suoritusaikataulun verkko-oppimisympäristössä. Suoritusaikataulu tulee valita ilmoittautumisajankohta ja opinto-oikeusaika huomioiden. Toteutuksen voi suorittaa valitun aikataulun sisällä omaan tahtiin.

Ensimmäisen toteutuksen työtila avautuu 30.8., toisen 1.10. ja kolmannen 1.3. Ilmoittautumiset hyväksytään kerran viikossa maanantaisin. Mikäli työtila ei ole avautunut 2 viikon sisällä ilmoittautumisesta, otathan yhteyttä vastuuopettajaan.

Opiskelun laskennallinen kuormittavuus on opintopistemäärä kertaa 27 tuntia eli tässä 3 opintopisteen kurssissa se on 81 tuntia.

Itsenäinen työ 77 h
Oma sovellus (vapaaehtoinen, 5 h)
Valvottu kurssikoe 4 h

Lisätietoja opiskelijoille

Jatkuva palaute: automaattitestit
Läpäisykoe
Arvosanakoe
Soveltava tehtävä

Avoin AMK 45
Campus Online 20

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1

Osaat sieventää lausekkeita. Tunnistat erityyppisiä yhtälöitä ja osaat ratkaista yksinkertaisia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja. Osaat käyttää valmiita sanallisista ja geometrisista ongelmista muodostettuja matemaattisia malleja ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 2

Ymmärrät polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 4

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa aiemmin käsiteltyjen tilanteiden kaltaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa myös uusista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä luovasti ongelmien ratkaisemiseen.

Esitietovaatimukset

Osaat peruslaskutoimitukset ja -säännöt luvuilla ja symboleilla. Ymmärrät lausekkeen ja yhtälön eron, ja osaat ratkaista yksinkertaisia ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Hallitset prosenttilaskun perustapaukset. Tunnet funktioiden alkeet.

Lisätiedot

Opintojakso sopii hyvin suoritettavaksi jo ennen amk-insinööriopintojen alkua. Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.