Siirry suoraan sisältöön

Mat3 Derivaatta ja integraali (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM3300-3076

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ida Arhosalo

Ryhmät

 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • 03.04.2024 18:00 - 19:00, Ohjauswebinaari
 • 09.04.2024 18:00 - 19:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3076, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3065
 • 16.04.2024 17:00 - 20:00, Arvosanakoe (Mat 3) Zoom
 • 17.04.2024 18:00 - 19:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3076, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3065
 • 30.04.2024 17:00 - 20:00, Arvosanakoe, 1. uusinta (Mat3) Zoom
 • 06.05.2024 09:15 - 12:15, Arvosanakoe, 2. uusinta (Mat3) Zoom

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Käytyäsi tämän opintojakson hallitset muutosilmiöiden tarkastelussa tarvittavia työkaluja. Muutoksen matemaattinen tarkastelu edellyttää derivaatan ja integraalin käsitteitä. Tällä opintojaksolla opit nämä käsitteet sekä niiden soveltamista.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson käytyäsi ymmärrät derivaatan ja integraalin käsitteet. Osaat derivoida ja integroida. Osaat ratkaista soveltavia tehtäviä derivaattaa ja integraalia hyödyntäen.

Sisältö

Derivaatta ja sen tulkinnat. Derivointisäännöt. Derivaatan soveltaminen optimointitehtävissä sekä muissa derivaattaa hyödyntävissä sovelluksissa kuten virhearvioinnissa. Integraali ja integrointisäännöt sekä integraalin erilaiset sovelluskohteet. Teknisten apuvälineiden käyttö.

Aika ja paikka

Työtilassa on harjoituksia, jotka pitää tehdä ennen loppukokoeeseen ilmoittautumista. Harjoituksissa on vapaa etenemistahti, mutta harjoitukset on oltava tehtynä ennen kuin voi ilmoittautua loppukokeeseen. Lopppukoeajankohdat ilmoitetaan työtilassa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Tukimateriaalina voi käyttää esimerkiksi Lehtola, Rantakaulio: Tekninen matematiikka 2 -kirjaa.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu Moodlesta löytyvän kirjallisen materiaalin sekä videomateriaalin avulla. Työtilassa on harjoituksia, jotka pitää tehdä ennen loppukokoeeseen ilmoittautumista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Loppukokeita järjestetään loppukeväästä. Ne valvotaan etäyhteydellä. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan työtilassa kurssin alettua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely (Teoriamateriaalin opiskelu ja harjoitusten laskeminen) + tentti 81h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Tunnet derivaatan merkityksen muutosnopeutena ja tangentin kulmakertoimena. Ymmärrät, kuinka derivaattaa voi käyttää yksinkertaisissa ääriarvotehtävien sovelluksissa. Osaat derivoida polynomin ilman laskinta. Tunnet integraalin pinta-alatulkinnan sekä kertymätulkinnan. Tunnet integraalin ja derivaatan yhteyden. Osaat integroida polynomin ilman laskinta.

2: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet useita käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta joskus päättelysi on puutteellista tai laskelmasi virheellisiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa usein täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

4: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös itsellesi uusissa tilanteissa lähes aina täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi uusissa tilanteissa asioita yhdistellen, täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Esitietovaatimukset

Tunnet raja-arvon käsitteen. Osaat laskea polynomi-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometrisilla funktioilla.