Siirry suoraan sisältöön

Materiaalin ohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY6500-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Petrus Syvänperä

Ryhmät

 • ZJA23KTHAV
  Avoin AMK, tekniikka, Hankintaosaaja
 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • ZJA23STNO
  Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
 • ZJK23STNO
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Tarkoitus:
Hyvällä materiaalinohjauksella voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen liiketulokseen sekä logistiikan tehokkuuteen ja asiakaspalveluun. Globaaleissa toimitusketjuissa sekä digitaalisessa kaupankäynnissä materiaalinohjauksen osa-alueiden, kuten kysynnän ennustamisen, varastotasojen optimoinnin, tuotantostrategian valinnnan sekä kapasiteetin suunnittelun merkitys korostuu entisestään. Tällä opintojaksolla opit suunnittelemaan ja hallitsemaan yrityksen materiaalivirtoja. Opintojakson käytyäsi ymmärrät materiaalinohjauksen perusperiaatteet, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä niiden merkityksen liiketoiminnan kannalta.

Osaamiset:
- Tutkimukset ja selvitykset
- Tieto ja ymmärrys
- Hankintaosaaminen
- Sisälogistiikkaosaaminen
- Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoite:
- Opit ymmärtämään kysynnän ennustamisen merkityksen liiketoiminnan kannalta sekä tiedät perinteisimmät menetelmät ennusteiden tekemiseen.
- Tiedät, miten yrityksen materiaalivirtoja sekä varastotasoja hallitaan. Ymmärrät, miten minimoida näistä aiheutuvia kustannuksia.
- Ymmärrät tuotannonohjauksen perusperiaatteet sekä eri tuotantostrategiat ja niiden merkityksen yritystoiminnan kannalta.
- Ymmärrät miten kone-, tila- sekä henkilöstökapasiteetti määritetään ja ymmärrät kapasiteetin hallinnan perusperiaatteet.

Sisältö

- Kysynnän ennustaminen
- Varastonohjaus
- Materiaalitarvelaskenta
- Tuotannonohjaus
- Kapasiteetin hallinta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle opintomateriaali

Suositeltava kirjallisuus:
Introduction to materials management. 2017. Chapman, Stephen N. Harlow : Pearson Education Ltd.

Opetusmenetelmät

Tämä on virtuaalinen nonstop toteutus. Opiskelija voi ilmoittautua mukaan toteutukselle 1.8.-31.5. välisellä ajanjaksolla. Toteutuksella löytyy kolme (3) eri suoritusaikatauluvaihtoehtoa:

- toteutus suoritettu 10.12. mennessä

- toteutus suoritettu 31.5. mennessä

- toteutus suoritettu 31.7. mennessä

Opiskelija itse valitsee sopivan suoritusaikataulun verkko-oppimisympäristössä. Suoritusaikataulu tulee valita ilmoittautumisajankohta ja opinto-oikeusaika huomioiden. Toteutuksen voi suorittaa valitun aikataulun sisällä omaan tahtiin.

Mikäli verkko-oppimisympäristön työtila ei ole avautunut 2 viikon sisällä ilmoittautumisesta, otathan yhteyttä vastuuopettajaan.

Opiskelun laskennallinen kuormittavuus on opintopistemäärä kertaa 27 tuntia.

5 opintopisteen opintojaksolla kuormittavuus on 135h.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin aikana suoritetaan useampi omatoiminen tentti, jonka ajankohdan voit itse valita.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itseopiskelu ja oppimistehtävät yhteensä 135h (27h/1op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi pohjautuu oppimistavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin.

Avoin AMK 10

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.
2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja
4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.