Siirry suoraan sisältöön

Optimointi (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM5300-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)
  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Kalle Niemi

Ryhmät

  • UTIVERKKO
    Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät, miten insinööri voi käyttää matemaattisia malleja ja työkaluja löytääkseen parhaan, nopeimman tai edullisimman tavan päästä vaadittuihin operatiivisiin tavoitteisiin.

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet optimoinnin ja verkkoteorian peruskäsitteitä ja -menetelmiä. Osaat muotoilla työelämästä nousevia ongelmia optimointitehtävänä tai verkkomallina ja ratkaista sellaisia tietokoneella.

Sisältö

Lineaarisen ja epälineaarisen optimoinnin periaatteet ja menetelmät
Verkkoteorian perusteet ja verkko-optimoinnin algoritmit
Soveltaminen operatiivisessa päätöksenteossa
Excelin tai muun optimointiohjelmiston käyttö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Taylor, B. W. (2018) Introduction to Management Science. Pearson
Baker, K. R. (2011) Optimization modeling with spreadsheets
Muu materiaali Moodlen kautta.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetuksessa opiskelija työskentelee itsenäisesti tutustumalla teoriaan ja soveltamalla sitä käytäntöön ratkaisemalla harjoitustehtäviä tietokoneella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ja suoritustapa ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu noin 20 tuntia
Oppimistehtävät noin 40 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamisen arviointi perustuu oppimistehtäviin ja kokeeseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet joitakin käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta usein päättelysi on puutteellista ja laskelmasi virheellisiä.

Tyydyttävä 2
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet useita käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta joskus päättelysi on puutteellista tai laskelmasi virheellisiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa usein täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Kiitettävä 4
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös itsellesi uusissa tilanteissa lähes aina täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi uusissa tilanteissa asioita yhdistellen, täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Esitietovaatimukset

Osaat etsiä funktion ääriarvot derivoimalla. Tunnet normaalijakauman.