Siirry suoraan sisältöön

Sähköturvallisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSASS630-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pasi Puttonen
 • Vesa Hytönen

Ryhmät

 • TSA21SB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 30.08.2023 13:15 - 14:45, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 06.09.2023 13:15 - 14:45, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 13.09.2023 13:15 - 14:45, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 20.09.2023 13:15 - 14:45, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 04.10.2023 13:15 - 14:45, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 23.10.2023 09:45 - 11:15, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 30.10.2023 09:45 - 11:15, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 02.11.2023 09:00 - 11:00, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 02.11.2023 12:00 - 15:00, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 09.11.2023 12:00 - 13:00, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 09.11.2023 14:00 - 15:00, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 10.11.2023 11:30 - 14:30, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 16.11.2023 11:30 - 16:30, Sähköturvallisuus TSASS630-3004 Sähköturvallisuustutkinto
 • 20.11.2023 08:00 - 11:00, Sähköturvallisuus TSASS630-3004
 • 27.11.2023 08:00 - 08:30, Sähköturvallisuus TSASS630-3004

Tavoitteet

Tutustut sähköturvallisuusmääräyksiin ja opit toimimaan niiden puitteissa. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää aiemmin hankittua sähkövoima- ja asennustekniikan perustuntemusta. Tämän kurssin suoritettuasi sinulla on valmius suorittaa Sähköturvallisuustutkinto 1, joka vaaditaan haettaessa sähköpätevyys 1:stä. Pätevyystodistuksen saaminen edellyttää sähköturvallisuustutkinnon lisäksi työkokemusta ja tutkintoa (esim. AMK-insinööri). Sähköturvallisuustutkinto on voimassa 5 vuotta. Sähköpätevyyksiä vaaditaan sähkötöiden- ja käytönjohtajilta.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnet sähkötyöturvallisuusmääräykset ja osaat toimia niiden puitteissa. Tiedät, miten sähköasennukset suunnitellaan ja toteutetaan turvallisesti (standardien mukaisesti). Osaat mm. valita oikeat suojalaitteet eri kohteisiin.

EUR-ACE MONIALAINEN OSAAMINEN
Ymmärrät sähköalan moniulotteisuuden ja ymmärrät sen vaikuttavan vahvasti mm. turvallisuuteen, ympäristöön ja talouteen sekä alan toimijoiden suuren vastuun tässä. Tunnistat alan kehittyvän ja muuttuvan jatkuvasti ja olet valmis kehittämään osaamistasi sen mukaan.

Sisältö

Sähköturvallisuuslaki
Sähköturvallisuutta koskevat valtioneuvoston asetukset
TUKESin ohjeet
Standardit SFS 6000 (pienjännitesähköasennukset), SFS 6001 (suurjännitesähköasennukset) ja SFS 6002 (Sähkötyöturvallisuus)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköturvallisuustutkinto 1:n materiaali, luentomateriaali (Moodle), erityisesti suositellaan: D1-käsikirja rakennusten sähköasennuksista.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu itsenäisesti suoritettavien ja palautettavien oppimistehtävien kautta. Oppimistehtävien suorittamista ohjataan video-ohjeistuksilla ja kontaktitunneilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti sähköturvallisuustutkinnon yhteydessä (16.11.2023)
Uusintatentti 1 (syksy 2023)
Uusintatentti 2 (syksy 2023)

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Harjoitukset, sähkötyöturvallisuuskorttikoe ja sähköturvallisuustutkinto

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen kuormitettavuus on 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu palautettaviin oppimistehtäviin ja tentissä osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S): Virallisen TUKES:in laatiman sähköturvallisuustutkinnon toinen osa suoritettu hyväksytysti ja vähintään 50 % tehtävistä tehty. Lisäksi vaaditaan hyväksytysti suoritettu sähkötyöturvallisuuskoulutus.

Esitietovaatimukset

Sähkövoima- ja asennustekniikan perustuntemus