Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0600-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Markku Ström

Ryhmät

 • TSA21SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA21SB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 30.08.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004
 • 06.09.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004
 • 13.09.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004
 • 20.09.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004
 • 27.09.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004
 • 04.10.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004
 • 25.10.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004
 • 01.11.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004
 • 08.11.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004
 • 15.11.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004
 • 22.11.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004
 • 29.11.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004
 • 13.12.2023 08:00 - 10:30, Talotekniikka TSAR0600-3004

Tavoitteet

Tutustut talotekniikan perusratkaisuihin, kuten lämmönjakoon, jäähdytykseen ja ilmanvaihtoon, sekä yleisesti sähköiseen talotekniikkaan. Opintojaksolla opiskelu edellyttää tekniikan alan perusosaamista ja opintojakso mahdollistaa talotekniikan automaattisten ohjaus- ja säätökäytänteiden opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Ymmärrät talotekniikan tehtävät sekä merkityksen energiatehokkuuden ja terveellisten sisäolosuhteiden näkökulmasta. Tunnet sisäolosuhteille määräyksissä ja suosituksissa asetetut tavoitteet. Tunnet keskeiset talotekniikan laitteet, järjestelmät, prosessit ja ymmärrät niiden vuorovaikutussuhteet. Ymmärrät yleisimpien lämmitys-, lämmönjako, ilmanvaihto-, jäähdytys- ja lämmöntalteenottoratkaisujen toimintaperiaatteet. Tunnet talotekniikassa käytetyn mittaustekniikan sekä yleisimmät säätöstrategiat. Osaat lukea yleisimpiä talotekniikan dokumentteja ja kaavioita.

Sisältö

Sisäolosuhteet ja energiatehokkuus
Talotekniikan laitteet ja järjestelmät
Talotekniset prosessit ja säätöstrategiat
Talotekniikan piirrosmerkit ja dokumentaatio
Sähköisen talotekniikan järjestelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat talotekniikan perustehtävät. Tiedät millaisia laitteita ja prosesseja talotekniikkaan sisältyy. Tunnistat alan terminologian ja yleisimmät kaaviot.

Tyydyttävä (2): Tunnet talotekniikan keskeiset tehtävät ja hahmotat sen merkityksen energiatehokkuudelle ja sisäolosuhteille. Tunnistat keskeiset talotekniikan laitteet, järjestelmät ja prosessit. Sinulla on käsitys järjestelmien toimintaperiaatteesta, mutta kokonaisuuden hahmottaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Tunnet keskeiset talotekniikan laitteet, järjestelmät ja prosessit sekä osaat tulkita näihin liittyviä kaavioita. Tunnet sisäolosuhteille määräyksissä ja suosituksissa asetetut tavoitteet. Tunnet talotekniikan keskeiset vaikutukset energiatehokkuuteen ja sisäolosuhteisiin. Tunnistat tyypilliset talotekniikkaan liittyvät riskit terveen rakennuksen kannalta. Tunnet keskeiset sähköisen talotekniikan järjestelmät.

Kiitettävä 4: Ymmärrät talotekniikan vaikutuksen sisäolosuhteisiin ja energiatehokkuuteen. Tunnet keskeisten taloteknisten prosessien vuorovaikutussuhteet sekä tavallisimmat säätöstrategiat. Ymmärrät sähköisen talotekniikan järjestelmien vaikutuksen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Ymmärrät taloteknisten järjestelmien ja prosessien vuorovaikutussuhteet sekä kykenet analysoimaan järjestelmien toimintaa. Ymmärrät yleisimpien talotekniikan säätömenetelmien toimintaperiaatteen syvällisesti

Esitietovaatimukset

Tekniikan alan perusosaaminen