Siirry suoraan sisältöön

Rakennusautomaatio (3 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0610-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Samppa Alanen

Ryhmät

 • TSA21SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA21SB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 26.09.2023 14:00 - 15:30, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 03.10.2023 14:00 - 15:30, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 05.10.2023 14:30 - 15:30, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 10.10.2023 12:00 - 15:15, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 11.10.2023 12:00 - 15:15, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 24.10.2023 12:00 - 15:15, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 25.10.2023 12:00 - 15:15, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 31.10.2023 12:00 - 15:15, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 01.11.2023 12:00 - 15:15, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 14.11.2023 12:00 - 15:15, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 15.11.2023 12:00 - 15:15, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 21.11.2023 12:00 - 15:15, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 22.11.2023 12:00 - 15:15, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004
 • 28.11.2023 12:00 - 15:00, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004 Tentti
 • 29.11.2023 12:00 - 15:00, Rakennusautomaatio TSAR0610-3004 Tentti

Tavoitteet

Tutustut rakennusautomaation tehtäviin sekä vaikutukseen energiatehokkuuteen ja sisäolosuhteisiin. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää perustaitoja talo-, sähkö-, tietoliikenne-, mittaus- ja säätötekniikasta sekä automaatiojärjestelmistä. Opintojakso mahdollistaa työskentelyn alan tehtävissä.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMIENN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnet rakennusautomaatioalalla käytettävän teknologian, terminologian ja dokumentaation. Tunnet yleisimmät rakennusautomaatiossa käytetyt järjestelmät, arkkitehtuurit, tiedonsiirtoväylät ja integrointiratkaisut. Osaat suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia rakennusautomaatiosovelluksia.

Sisältö

Rakennusautomaation dokumentaatio
Mittaus- ja säätölaitteet
Rakennusautomaatiojärjestelmät
Arkkitehtuuri, väylät ja integraatio

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnet keskeisen rakennusautomaatiossa käytettävän teknologian, terminologian ja dokumentaation yleisellä tasolla.

Tyydyttävä (2): Tunnet rakennusautomaatiossa käytettävän teknologian, terminologian ja dokumentaation. Kykenet tekemään vähäisiä muutoksia yksinkertaisiin rakennusautomaatiosovelluksiin ja dokumentteihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Tunnet rakennusautomaatiojärjestelmissä yleisimmin käytetyt väyläratkaisut ja arkkitehtuurit. Osaat suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen sovelluksen rakennusautomaatiojärjestelmällä. Ymmärrät kiinteistöhallintajärjestelmien tarkoituksen ja toimintaperiaatteen. Tunnet tyypillisen rakennusautomaatioprojektin ja -urakan sisällön ja rajapinnat.

Kiitettävä 4: Hallitset keskeiset rakennusautomaatioon liittyvät asiat ja osaat soveltaa tietämystäsi erilaisten rakennusautomaatiosovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Ymmärrät erilaisten rakennusautomaatiototeutusten vaikutuksen energiatehokkuuteen ja sisäolosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset kaikki keskeiset rakennusautomaatioon liittyvät asiat ja osaat soveltaa tietojasi luovasti erilaisissa järjestelmäkokonaisuuksissa. Sinulla on laaja tietämys rakennusautomaation tietojärjestelmistä ja väyläratkaisusta.

Esitietovaatimukset

Perustaidot sähkö-, tietoliikenne-, mittaus- ja säätötekniikasta sekä automaatiojärjestelmistä. Taloteknisten laitteiden ja prosessien perustuntemus.