Siirry suoraan sisältöön

Rakennussähkösuunnitteluprojekti (3 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0620-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Vesa Hytönen

Ryhmät

 • TSA21SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA21SB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 24.10.2023 08:00 - 10:30, Rakennussähkösuunnitteluprojekti TSAR0620-3004
 • 31.10.2023 08:00 - 10:30, Rakennussähkösuunnitteluprojekti TSAR0620-3004
 • 14.11.2023 08:00 - 10:30, Rakennussähkösuunnitteluprojekti TSAR0620-3004
 • 21.11.2023 08:00 - 10:30, Rakennussähkösuunnitteluprojekti TSAR0620-3004
 • 28.11.2023 08:00 - 10:30, Rakennussähkösuunnitteluprojekti TSAR0620-3004
 • 05.12.2023 08:00 - 10:30, Rakennussähkösuunnitteluprojekti TSAR0620-3004

Tavoitteet

Perehdyt rakennussähkösuunnitteluprojektiin toteutuksen näkökulmasta. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää sähkötekniikan tuntemista. Tämä opintojakso tarjoaa sitä osaamista, mitä tämän suunnittelualan projekteissa tarvitaan.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat luoda kiinteistön sähköjärjestelmiin liittyvää dokumentaatiota. Dokumentaatio koostuu maadoituskaaviosta, keskuskaaviosta, tasopiirustuskuvasta ja erilaisista luetteloista.

EA-CT VIESTINTÄ JA TIIMITYÖ
Sinulla on kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista projektiryhmässä ja toimitusrajapinnoissa. Osaat toimia tehokkaasti yksilönä ja projektiryhmän jäsenenä.

Sisältö

Rakennussähkösuunnitteluun liittyvän ohjelmiston perusteet
Suunnitteluprojektin lähtötietoihin tutustuminen
Suunnitteluprojektiryhmän muodostaminen ja työnjako
Suunnitteluprojektin aikataulutus, seuranta ja raportointi
Suunnitteluprojektin dokumentaation tuottaminen
Suunnitteludokumentaation laadun arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön (Moodle) materiaalit

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu itsenäisesti suoritettavien ja palautettavien oppimistehtävien kautta. Oppimistehtävien suorittamista ohjataan video-ohjeistuksilla ja kontaktitunneilla. Opintojaksolla suoritetaan projektityö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötä tehdään projektissa CADMATIC Electrical -koulutuksen muodossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Projektityö (ei tenttiä)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus 81 h oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu suunnitteluprojektikokonaisuuteen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S): Hallitset rakennussähkösuunnitteluun liittyvän ohjelmistoympäristön peruskäytön ja pystyt laatimaan rakennussähködokumentaatiota osana projektiryhmää. Pystyt asiantuntevalla viestinnällä viemään asioita eteenpäin projektin eri vaiheissa ja osallistut dokumentaation laadun arviointiin.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan perustuntemus