Siirry suoraan sisältöön

Prosessisähkösuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSASS520-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

  • Pasi Puttonen

Ryhmät

  • TSA21KMB
    Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
  • 16.09.2023 12:30 - 14:00, Prosessisähkösuunnittelu TSASS520-3003
  • 07.10.2023 08:00 - 10:30, Prosessisähkösuunnittelu TSASS520-3003
  • 25.11.2023 08:00 - 15:00, Prosessisähkösuunnittelu TSASS520-3003
  • 15.12.2023 09:30 - 12:00, Prosessisähkösuunnittelu TSASS520-3003

Tavoitteet

Tutustut teollisuusprosessin sähköistys- ja suunnittelukäytänteisiin sekä hankintasuunnitteluun. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää aiemmin hankittua sähkötekniikan suunnitteluosaamista. Tämän kurssin suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia suunnittelijana teollisuuden sähköistyksessä.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tiedät, mitä asioita hankintasuunnittelussa on huomioitava. Hallitset pääkaavioiden suunnittelun sekä sijoitus- ja kaapelointisuunnittelun. Osaat suunnitella järjestelmän maadoituksen ja potentiaalin tasauksen. Prosessisähköistyksen lisäksi sinulla on valmiudet muun muassa valaistuksen, apujärjestelmien, turvajärjestelmien, saattolämmityksen ja instrumentoinnin sähköistyksen suunnitteluun. Sinulla on yleisen sähkönjakeluverkon ja rakennusten sähköverkon tuntemus, osaat mitoittaa sähkönjakeluverkon ja rakennusten sähköverkon komponentit. Sinulla on sähkönjakelun kojeitten ja kojeistojen sekä sähköjärjestelmien suojausten ja käytönvalvonnan tuntemus.

Sisältö

Hankintasuunnittelu
Pääkaavioiden suunnittelu
Sijoitus- ja kaapelointisuunnittelu
Maadoituksen ja potentiaalin tasauksen suunnittelu
Prosessilaitteiden valinta ja mitoitus
Ohjausjärjestelmän suunnittelu
Varavoimajärjestelmä
Instrumentointisähköistys
Saattolämmitys
Valaistus
Rakennussähköistys
Apujärjestelmien sähköistys
Turvajärjestelmät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuvataan oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

-luentoja
-itseopiskelua
-verkko-opintoja
-laboratorioharjoituksia
-harjoitustöitä
-oppimistehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat ja toteutustavat ilmoitetaan opintojakson avausinfossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu harjoitustöissä ja välikokeissa osoitettuun osaamiseen.
Avoin AMK: 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tiedät, mitä asioita hankintasuunnittelussa on huomioitava. Hallitset pääkaavioiden suunnittelun sekä sijoitus- ja kaapelointisuunnittelun. Omaat valmiudet muun muassa valaistuksen, apujärjestelmien, turvajärjestelmien, saattolämmityksen ja instrumentoinnin sähköistyksen suunnitteluun.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti. Otteesi on asiantunteva.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan perustuntemus ja suunnitteluosaaminen