Siirry suoraan sisältöön

Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSASS620-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

  • Pasi Puttonen
  • Ari Latvala

Ryhmät

  • TSA21KMB
    Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
  • 15.09.2023 16:45 - 18:30, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3003
  • 07.10.2023 11:00 - 17:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3003

Tavoitteet

Pääset tekemään teoriaa tukevia sähkövoimatekniikan laboratoriotöitä. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää sähkövoimatekniikan perusosaamista ja näitä oppeja pääset hyödyntämään mm. työelämässä.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat suunnitella ja suorittaa sähkövoimatekniikan eri osa-alueisiin liittyviä sähköteknisiä mittauksia järjestelmällisesti ja turvallisesti sekä analysoida ja raportoida tutkimustulokset kirjallisesti. Osaat hyödyntää matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Osaat mitoittaa sähkönjakeluverkon ja rakennusten sähköverkon komponentit. Sinulla on sähkönjakelun kojeitten ja kojeistojen sekä sähköjärjestelmien suojausten ja käytönvalvonnan tuntemus sekä sähkömoottorikäyttöjen tuntemus.

EUR-ACE TUTKIMUKSET JA TIEDONHAKU
Osaat suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia, tulkita dokumentteja, muita lähtötietoja ja tuloksia sekä arvioida mittausten oikeellisuutta sekä työskennellä laiteympäristössä turvallisesti ja hyviä käytänteitä noudattaen.

Sisältö

Sähköteknisten mittausten suunnittelu, toteutus, ja raportointi sekä turvallinen ja määräysten mukainen työskentely
Sähköverkkojen relesuojaustekniikka ja mittamuuntajat
Sähkökoneet (tasavirta-, epätahti- ja tahtikoneet) ja sähkön käyttö
Suurjännitetekniikka
Sähkön laatu

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan toimittama materiaali

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmiä ovat sähkölaboratoriossa tehtävät laitteistojen kytkennät ja niiden toimintaan liittyvien ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen. Ilmiöihin tutustutaan ennen mittauksia esitehtävien avulla. Mittauksien jälkeen suoritetaan tarvittavat laskut ja niiden pohjalta analysoidaan tuloksia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 tuntia oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK monimuotototeutus 5 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S): Hallitset keskeiset asiat ja terminologian sekä osaat soveltaa niitä hahmottaen erilaisia ratkaisuja. Osaat suunnitella ja suorittaa sähkövoimatekniikan eri osa-alueisiin liittyviä sähköteknisiä mittauksia sähköturvallisuuden ja hyvät työkäytänteet huomioiden. Osaat analysoida ja raportoida tutkimustuloksesi kirjallisesti.

Esitietovaatimukset

Sähkövoimatekniikan perustuntemus