Siirry suoraan sisältöön

Valaistussuunnittelu (2 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0640-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Vesa Hytönen

Ryhmät

 • TSA21KMB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA21KMA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 15.09.2023 10:00 - 11:30, Valaistussuunnittelu TSAR0640-3004
 • 27.09.2023 08:00 - 15:00, Optional workshop (AutoCAD/DIALux)
 • 06.10.2023 10:15 - 11:45, Valaistussuunnittelu TSAR0640-3004
 • 03.11.2023 10:15 - 11:45, Valaistussuunnittelu TSAR0640-3004
 • 24.11.2023 10:15 - 11:45, Valaistussuunnittelu TSAR0640-3004

Tavoitteet

Perehdyt Suomessa ja muualla Euroopan Unionin alueella valaistussuunnittelun perusteena käytettävään standardiin. Tunnet valaistustekniikan perussuureet ja määritelmät sekä yhdessä tilakohtaisten valaistusvaatimusten kanssa pystyt soveltamaan niitä valaistusmallinnuksen tekemisessä ja analysoimisessa. Tämä opintojakso tarjoaa sitä osaamista, mitä valaistussuunnittelun aloittamisessa tarvitaan.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat valaistussuunnittelussa käytettävän ohjelmiston peruskäytön. Pystyt tekemään ohjelmistolla valaistusmallinnuksen ja arvioimaan mallinnuksen vaatimustenmukaisuutta ja laatua.

EA-CT VIESTINTÄ JA TIIMITYÖ
Sinulla on kyky kommunikoida valaistussuunnittelusta muiden kanssa. Pystyt arvioimaan muiden opiskelijoiden valaistusmallinnusten laatua ja myös hyödynnät muiden opiskelijoiden kehitysehdotuksia omaan mallinnukseesi.

Sisältö

Standardinmukaisen valaistusmallinnuksen perusteet
Valaistussuunnitteluohjelmiston perusteet
Valaistavan tilan valaistusvaatimukset ja mallinnus
Valaisimien valinta ja sijoittelu
Valaistusmallinnuksen tulosten tarkastelu ja analysointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön (Moodle) materiaalit

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu itsenäisesti suoritettavien ja palautettavien oppimistehtävien kautta. Oppimistehtävien suorittamista ohjataan video-ohjeistuksilla ja ohjaustunneilla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson vastuuhenkilölle on myönnetty DIALux Certified Trainer -sertifikaatti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus on 54 tuntia oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääasiassa oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu palautettaviin oppimistehtäviin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S): Tunnet standardinmukaisen valaistussuunnittelun perusteet. Pystyt laatimaan valaistusmallinnuksia ja analysoimaan niitä. Olet osallistunut myös toisten opiskelijoiden mallinnusten laadun arviointiin ja ottanut huomioon kehitysehdotukset, jotka liittyvät omaan mallinnukseesi.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan perustuntemus