Siirry suoraan sisältöön

Tietokantojen perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: TSAT0520-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Antti Häkkinen

Ryhmät

 • TSA22SS
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA22SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 31.08.2023 13:15 - 14:45, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 31.08.2023 15:00 - 16:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 07.09.2023 13:15 - 14:45, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 07.09.2023 15:00 - 16:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 14.09.2023 13:15 - 14:45, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 14.09.2023 15:00 - 16:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 21.09.2023 13:15 - 14:45, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 21.09.2023 15:00 - 16:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 28.09.2023 13:15 - 14:45, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 28.09.2023 15:00 - 16:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 05.10.2023 13:15 - 14:45, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 05.10.2023 15:00 - 16:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 12.10.2023 13:15 - 14:45, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 12.10.2023 15:00 - 16:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 26.10.2023 13:15 - 14:45, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 26.10.2023 15:00 - 16:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 02.11.2023 13:15 - 14:45, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 02.11.2023 15:00 - 16:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 09.11.2023 13:15 - 14:45, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 09.11.2023 15:00 - 16:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 23.11.2023 13:15 - 14:45, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008
 • 23.11.2023 15:00 - 16:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3008

Tavoitteet

Tutustut tietokantoihin siinä laajuudessa kuin sähkö- ja automaatiotekniikan näkökulmasta on tarpeellista. Tämän opintojakson avulla sinulla on peruskäsitys tietokannoista toimiessasi niiden parissa.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet tietokantojen perusrakenteet ja -käsitteet.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat hakea, muokata ja täydentää tietokantaan tallennettua tietoa tietokantakyselyjen avulla.

Sisältö

Peruskyselyt tietokantoihin
Tietokannan soveltaminen
Käsitemallin ymmärtäminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot viikottain kampuksella
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 30 h
- harjoitukset 50 h
- tenttiin valmistautuminen 28 h
Yhteensä 108 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta niiden tulkinta on haasteellista.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta keskeisten asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset hyvin tietokannan peruskyselyt ja niiden kanssa työskentelyn. Osaat soveltaa tietokannoista oppimaasi teoriaa käytäntöön ja ymmärrät käsitemallin.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti ja innovatiivisesti erilaisia ratkaisuja hahmottaen.

Esitietovaatimukset

-