Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallinen turvallisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSAAA500-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ari Kuisma

Ryhmät

 • TSA22SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 30.08.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006
 • 06.09.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006
 • 13.09.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006
 • 20.09.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006
 • 27.09.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006
 • 04.10.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006
 • 11.10.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006
 • 25.10.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006
 • 01.11.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006
 • 08.11.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006
 • 15.11.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006
 • 22.11.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006
 • 29.11.2023 08:00 - 10:15, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3006

Tavoitteet

Tutustut toiminnallisen turvallisuuden käsitteisiin ja opit mitä se käytännössä osana automaatiosuunnittelua tarkoittaa suunnittelun eri vaiheissa. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää automaation tuntemista jo hieman syvemmin, ja tässä opittua tarvitset muilla tämän moduulin opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnistat automaatiosuunnittelun eri vaiheet ja ymmärrät niiden väliset voimakkaat riippuvuussuhteet. Sinulla on selkeä näkemys, mitä tietoa missäkin vaiheessa suunnittelua on käytettävissä ja mitä tietoa kussakin vaiheessa tuotetaan. Tunnet keskeiset dokumentit ja pystyt niiden avulla tekemään toiminnallisen turvallisuuden periaatteiden mukaista automaatiosuunnittelua.

EUR-ACE MONIALAINEN OSAAMINEN
Ymmärrät automaatiosuunnittelun moniulotteisuuden eri suunnittelurajapintojen yli ja ymmärrät sen vaikuttavan henkilöturvallisuuteen, ympäristöön ja talouteen liittyviin aiheisiin sekä suunnittelijan suuren vastuuseen näissä. Tunnistat alan kehittyvän ja muuttuvan jatkuvasti ja olet valmis kehittymään sen mukana.

Sisältö

Toiminnallinen turvallisuus
Koneturvallisuus
Prosessiturvallisuus
Elinkaarimalli
Vaara- ja riskianalyysit
Turvallisuuden eheystarkastelut
Luotettavuuslaskelmat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta kokonaisuuden hahmottaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet automaatiosuunnitteluprojektin eri vaiheet ja ymmärrät niiden väliset voimakkaat riippuvuussuhteet. Ymmärrät automaatiosuunnittelun vastuullisuuden ja vaikutukset laajemminkin mm. yrityksen toimintaan. Tunnet keskeiset suunnitteludokumentit ja pystyt tekemään toiminnallisen turvallisuuden periaatteiden mukaisesti automaatiosuunnittelua.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti useamman toimialan projekteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti ja innovatiivisesti.

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikan perustuntemus