Siirry suoraan sisältöön

Teollisuuden instrumentointi (2 op)

Toteutuksen tunnus: TSAAA610-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Vesa Hytönen

Ryhmät

 • TSA22SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 26.10.2023 11:00 - 12:00, Teollisuuden instrumentointi (Aloitustunnit)
 • 17.11.2023 13:00 - 16:00, Teollisuuden instrumentointi (Kaavioharjoitusten ohjaus)
 • 23.11.2023 11:30 - 13:00, Teollisuuden instrumentointi (Tenttivaihtoehto 1)
 • 30.11.2023 11:30 - 13:00, Teollisuuden instrumentointi (Tenttivaihtoehto 2)
 • 15.12.2023 13:00 - 13:45, Teollisuuden instrumentointi (Laitteistosuunnitteluprojektin esittely)

Tavoitteet

Perehdyt teollisuuden instrumentointiin suunnittelun näkökulmasta. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää automaatiotekniikan perusteiden ja kenttälaitteiden tuntemista. Tässä opittua pystyt hyödyntämään esimerkiksi Automaation laitteistosuunnittelu -moduulin muilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnet yleisesti käytössä olevat periaatteet isojen instrumenttimassojen sähkösuunnittelusta ja suunnittelun dokumentaatiosta. Pystyt laatimaan niitä osana suunnitteluprojektia ja tunnet alan keskeiset työskentelytavat ja -käytänteet.

Sisältö

Instrumentoinnin dokumentaatio ja piirrosmerkit
Instrumentoinnin käsitteet ja tunnuskirjaimet
Instrumentoinnin kaapelit ja kilvet
Instrumentoinnin suunnitteluohje
Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset
I/O-jako ja ristikytkentä
Virtapiirikaaviot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuphaldt, Tony R. 2022. Lessons In Industrial Instrumentation. Under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution 4.0 International Public License -verkkomateriaali. Viitattu 29.08.2022. https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst/book/liii.pdf

Hytönen, V. 2021. Teollisuuden instrumentointi. Moodlen kurssimateriaali.

Opetusmenetelmät

Perehtyminen opintojakson aihealueisiin tenttimateriaalin ja oppimisympäristön harjoitustehtävien avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttivaihtoehto 1 (syksy 2023)
Tenttivaihtoehto 2 (syksy 2023)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus yhteensä 54 tuntia oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu tentissä osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta kokonaisvaltaisen kenttälaitesuunnittelun tekeminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet erilaisia käytänteitä ja ratkaisuja kentän ja järjestelmän välisten signaalien toteuttamiseen. Tiedät keskeiset rakenteet ja komponentit, joita signaalikaapeloinneissa käytetään. Osaat tehdä ja tulkita kytkentöihin liittyviä dokumentteja ja ymmärrät eri dokumentaatioiden yhteyden toisiinsa.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti projekteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä hahmottaen erilaisia vaihtoehtoisia toimivia kokonaisratkaisuja.

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikan perusteiden ja kenttälaitteiden tuntemus