Siirry suoraan sisältöön

Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt (2 op)

Toteutuksen tunnus: TSAAA630-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

10.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sirpa Hukari
 • Veli-Matti Häkkinen

Ryhmät

 • TSA22SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 10.10.2023 11:30 - 12:15, Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt TSAAA630-3006
 • 23.10.2023 12:30 - 16:00, Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt TSAAA630-3006
 • 30.10.2023 12:30 - 16:00, Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt TSAAA630-3006
 • 06.11.2023 12:30 - 16:00, Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt TSAAA630-3006
 • 13.11.2023 12:30 - 16:00, Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt TSAAA630-3006
 • 20.11.2023 12:30 - 16:00, Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt TSAAA630-3006
 • 27.11.2023 12:30 - 16:00, Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt TSAAA630-3006

Tavoitteet

Tutustut laboratorioympäristössä kenttälaitteisiin, niiden asennustekniikkaan, piirien kytkentätapoihin ja niiden koestustekniikkaan, sähkökäyttöihin yms. teemoihin mitä laitteistosuunnittelun moduulin eri opintojaksoissa käsitellään. Tässä opittua pystyt käyttämään esim. käyttöönottotehtävissä.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat toimia automaatiolaitteiston parissa sen käyttöönotossa, testaamisessa, vianhaussa yms. laiteläheisissä tehtävissä työskennellessäsi.

EUR-ACE TUTKIMUKSET JA TIEDONHAKU
Osaat suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia, tulkita dokumentteja, muita lähtötietoja ja tuloksia sekä arvioida mittausten oikeellisuutta sekä työskennellä laiteympäristössä turvallisesti ja hyviä käytänteitä noudattaen.

Sisältö

Säätöventtiilien ominaiskäyrät
Kylmätestaus
Lähettimien viritys
Ristikytkennän teko
Koestuskäytänteet
Sähkökäyttöjen laboratoriotyöt
Aktiiviset ja passiiviset lähettimet
Turva-automaation koestus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön (Moodle) materiaalit

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu laboratoriotöihin liittyvien tehtävien ja mittausten avulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso sisältää harjoitustehtäviä ja laboratoriotöitä, jotka liittyvät automaation laitteistosuunnitteluun.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus 54 h oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu harjoitustehtävissä ja laboratoriotöissä osoitettuun osaamiseen.

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S): Osaat toimia turvallisesti automaatiolaitteiden parissa ja pystyt käyttämään osaamistasi tehokkaasti testaamiseen, käyttöön ja käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä. Osaat hankkia lisätietoja työtehtävään liittyen erilaisin menetelmin soveltaen teoriaa käytäntöön. Hallitset sähkökäyttöihin liittyvien kytkentöjen ja mittausten suorittamisen.

Esitietovaatimukset

Automaatio- ja sähkötekniikan laitteiston perustuntemus ja ymmärrys laitteistokokonaisuuden toiminnallisuudesta.