Siirry suoraan sisältöön

Mittaustekniikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: TSAM0510-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Markku Ström

Ryhmät

 • TSA22SS
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA22SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 01.09.2023 09:00 - 10:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 08.09.2023 09:00 - 10:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 15.09.2023 09:00 - 10:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 22.09.2023 09:00 - 10:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 27.09.2023 15:00 - 16:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 06.10.2023 09:00 - 10:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 24.10.2023 13:00 - 15:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 25.10.2023 13:00 - 15:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 31.10.2023 13:00 - 15:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 01.11.2023 13:00 - 15:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 07.11.2023 13:00 - 15:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 08.11.2023 13:00 - 15:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 14.11.2023 13:00 - 15:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 15.11.2023 13:00 - 15:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 21.11.2023 13:00 - 15:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 22.11.2023 13:00 - 15:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 28.11.2023 13:00 - 15:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006
 • 29.11.2023 13:00 - 15:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3006

Tavoitteet

Tutustut teollisuuden mittauksiin ja niiden tekniikkaan. Tarvitset kurssilla perustietoja fysiikasta ja sähkötekniikasta. Tällä kurssilla opittua pystyt hyödyntämään monilla muilla kursseilla opiskeluaikanasi ja luonnollisesti työelämässä.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet teollisuuden mittausmenetelmät ja ymmärrät niiden fysikaaliset ja kemialliset perusteet. Osaat analysoida mittaustuloksia ja ymmärrät mittauksiin liittyvän mittausepävarmuuden. Osaat tehdä valintoja eri mittausmentelmien välillä ja osaat toteuttaa yksinkertaisia PC-pohjaisia mittaussovelluksia.

Sisältö

Mittausmenetelmät
Mittausten fysikaaliset ja kemiaaliset perusteet
Mittausdatan analysointi
PC-pohjaiset mittaussovellukset (Labview)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta niiden tulkitseminen on haasteellista.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta keskeisten asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Ymmärrät mittausmenetelmien fysikaaliset ja kemialliset periaatteet, osaat arvioida mittauksen luotettavuutta ja osaat suunnitella PC-pohjaisia mittausmenetelmiä. Ymmärrät toimintaperiaatteet niin syvällisesti, että osaat paikantaa toimimattomuuksien syyt.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja niiden soveltamisen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä hahmottaen erilaisia ratkaisuja luovuutta ja innovatiivisuutta osoittaen.

Esitietovaatimukset

Perustiedot fysiikasta ja sähkötekniikasta