Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmointi 2 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TSAT0510-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Teppo Flyktman

Ryhmät

 • TSA22KMA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA22KMS
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 31.08.2023 16:30 - 18:00, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3005
 • 07.09.2023 16:30 - 18:00, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3005
 • 14.09.2023 16:30 - 18:00, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3005
 • 21.09.2023 16:30 - 18:00, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3005
 • 28.09.2023 16:30 - 18:00, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3005
 • 26.10.2023 16:30 - 18:00, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3005
 • 01.11.2023 17:00 - 18:00, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3005
 • 08.11.2023 17:00 - 18:00, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3005
 • 30.11.2023 16:30 - 18:00, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3005
 • 07.12.2023 16:30 - 18:00, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3005
 • 14.12.2023 16:30 - 18:00, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3005

Tavoitteet

Tutustut laiterajapintojen sekä graafisen käyttöliittymän ohjelmointiin ja syvennät aiempaa ohjelmointiosaamistasi. Tällä opintojaksolla opiskeluun tarvitset pohjatiedot ohjelmoinnista. Mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet laitteiden liityntärajapintoja ja ymmärrät olio-ohjelmoinnin perusideologian.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat soveltaa ohjelmointiosaamista laitteiden väliseen kommunikointiin.

Sisältö

Rajapintojen ohjelmointi
Ohjelmointiosaamisen syventäminen
Tietoliikenneprotokollan soveltaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta niiden tulkinta on haasteellista.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta niiden itsenäinen soveltaminen on haasteellista. Kykenet ohjelmoimaan yksinkertaisen sovelluksen, jossa on graafinen käyttöliittymä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Osaat ohjelmoida itsenäisesti yksinkertaisia sovelluksia, joissa on graafinen käyttöliittymä. Pystyt analysoimaan ongelmia ja soveltamaan tietoliikenneprotokollatuntemustasi ohjelmointitehtävissä. Tunnet olio-ohjelmoinnin peruskonseptit.

Kiitettävä (4): Hallitset kaikki opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset kaikki opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä poikkeuksellisen luovasti. Osaat analysoida toteuttamasi sovelluksen toimintaa tehokkuuden ja luotettavuuden näkökulmasta. Ymmärrät automaatiossa käytettävien rajapintojen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusosaaminen
Tietotyypit ja muuttujat
Ehto- ja toistolauseet
Aliohjelmat