Siirry suoraan sisältöön

Dynaamiset järjestelmät (3 op)

Toteutuksen tunnus: TSAM0530-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

  • Tomi Nieminen

Ryhmät

  • TSA22KMA
    Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
  • TSA22KMS
    Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
  • 01.09.2023 17:00 - 17:30, Dynaamiset järjestelmät TSAM0530-3006

Tavoitteet

Hallitset dynaamisten järjestelmien matemaattisen mallinnuksen ja simuloinnin. Osaat soveltaa oppimaasi mm. sähkö- ja säätötekniikkaan sekä mekatroniikkaan.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Ymmärrät sähkö- ja automaatiotekniikkaan liittyvän matemaattisen mallinnuksen periaatteet.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat soveltaa oppimiasi mallinnusmenetelmiä käytännön suunnitteluongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Differentiaaliyhtälöt ja niiden analyyttinen ja numeerinen ratkaiseminen
Dynaamisten järjestelmien mallinnus ja simulointi
Integraalimuunnokset ja niiden sovellukset sähkö- ja säätötekniikassa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Nieminen: Säätötekniikan matemaattiset mallit
Nieminen: Sähkötekniikan ja signaalinkäsittelyn matemaattiset mallit

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Virtuaaliluennot ja harjoitukset 50 h
Arviointitehtävät 30 h
Yhteensä 80 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet dynaamisten järjestelmien matemaattiseen mallinnukseen liittyvät käsitteet ja periaatteet, mutta sinulla on vaikeuksia kytkeä oppimaasi käytäntöön.

Tyydyttävä 2: Hallitset dynaamisten järjestelmien matemaattisen mallinnuksen tyydyttävästi. Soveltamisessa on kuitenkin puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Hallitset dynaamisten järjestelmien matemaattisen mallinnuksen perusteet ja kykenet soveltamaan oppimaasi perussovelluksiin.

Kiitettävä 4: Hallitset dynaamisten järjestelmien matemaattisen mallinnuksen kiitettävästi ja kykenet soveltamaan oppimaasi kurssilla käsiteltyihin esimerkkisovelluksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset dynaamisten järjestelmien matemaattisen mallinnuksen erinomaisesti ja kykenet luovasti soveltamaan oppimaasi uusiin sovelluksiin.

Esitietovaatimukset

Riittävät matematiikan taidot yhtälöiden, funktioiden, derivaatan ja integraalin osalta.