Siirry suoraan sisältöön

Laitteistosuunnitteluprojekti (3 op)

Toteutuksen tunnus: TSAAA640-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Vesa Hytönen

Ryhmät

 • TSA22KMA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 08.09.2023 12:45 - 14:15, Laitteistosuunnitteluprojekti TSAAA640-3005
 • 22.09.2023 08:00 - 08:30, Laitteistosuunnitteluprojekti
 • 27.09.2023 08:00 - 15:00, Optional workshop (AutoCAD/DIALux)
 • 29.09.2023 14:00 - 15:30, Laitteistosuunnitteluprojekti TSAAA640-3005
 • 13.10.2023 08:00 - 08:30, Laitteistosuunnitteluprojekti
 • 27.10.2023 13:00 - 15:00, Laitteistosuunnitteluprojekti TSAAA640-3005
 • 10.11.2023 08:00 - 08:30, Laitteistosuunnitteluprojekti
 • 17.11.2023 16:30 - 18:00, Laitteistosuunnitteluprojekti TSAAA640-3005
 • 01.12.2023 08:00 - 08:30, Laitteistosuunnitteluprojekti
 • 08.12.2023 12:45 - 14:15, Laitteistosuunnitteluprojekti TSAAA640-3005

Tavoitteet

Perehdyt laitteistosuunnitteluprojektiin toteutuksen näkökulmasta. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää automaation perusteiden, kenttälaitteiden, teollisuuden instrumentoinnin ja sähkökäyttöjen tuntemista myös käytännön tasolla. Tämä opintojakso tarjoaa sitä osaamista, mitä tämän suunnittelualan työelämäprojekteissa tarvitaan.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat suunnitella mittaus-, ohjaus-, säätö- ja venttiilipiirit sekä hallitset instrumentointiin liittyvän HW-suunnittelun määrittelyvaiheesta toteutukseen asti. Pystyt hyödyntämään erilaisia suunnittelutyökaluja dokumentaation laatimisessa.

EA-CT VIESTINTÄ JA TIIMITYÖ
Sinulla on kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista projektiryhmässä ja toimitusrajapinnoissa. Osaat toimia tehokkaasti yksilönä ja projektiryhmän jäsenenä.

Sisältö

Projektiorganisaation perustaminen
Laitteistosuunnitteluprojektin aikataulutus
Projektin etenemän seuranta ja raportointi
Laitteistosuunnitteluprojektin tekeminen projektiryhmänä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuphaldt, Tony R. 2022. Lessons In Industrial Instrumentation. Under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution 4.0 International Public License -verkkomateriaali. Viitattu 29.08.2022. https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst/book/liii.pdf

Hytönen, V. 2021. Teollisuuden instrumentointi. Moodlen kurssimateriaali.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Opintojaksolla tehdään suunnitteluprojektikokonaisuus, jota ohjataan video-ohjeistuksilla ja ohjaustunneilla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Työelämälähtöinen projektityö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus yhteensä 81 h oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu suunnitteluprojektikokonaisuudessa osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Osaat tehdä tehokkaasti laitteistosuunnittelua osana projektiryhmää ja pystyt asiantuntevalla viestinnällä viemään asioita eteenpäin erilaisissa tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikan, sähkökäyttöjen, kenttälaitteiden ja instrumentointisuunnittelun perustuntemus