Siirry suoraan sisältöön

Sähkötekniikka 1 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TSAS0500-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Olli Väänänen

Ryhmät

 • TSA23SR1
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA23SR2
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 28.08.2023 11:45 - 14:00, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 30.08.2023 08:15 - 10:30, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 04.09.2023 11:45 - 14:00, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 06.09.2023 08:15 - 10:30, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 11.09.2023 11:45 - 14:00, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 13.09.2023 08:15 - 10:30, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 25.09.2023 11:45 - 14:00, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 27.09.2023 08:15 - 10:30, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 02.10.2023 11:45 - 14:00, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 04.10.2023 08:15 - 10:30, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 09.10.2023 11:45 - 14:00, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 11.10.2023 08:15 - 10:30, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 23.10.2023 11:45 - 14:00, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 25.10.2023 08:15 - 10:30, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 30.10.2023 11:45 - 14:00, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 01.11.2023 08:15 - 10:30, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 13.11.2023 11:45 - 14:00, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 15.11.2023 08:15 - 10:30, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 20.11.2023 11:45 - 14:00, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 22.11.2023 08:15 - 10:30, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 27.11.2023 11:45 - 14:00, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017
 • 29.11.2023 08:15 - 10:30, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3017

Tavoitteet

Tutustut sähkötekniikan perussuureisiin ja lainalaisuuksiin sekä opit soveltamaan niitä yksinkertaisiin tasa- ja vaihtosähköpiirien laskuihin. Tällä opintojaksolla opittuja asioita tarvitaan useilla seuraavilla sähkötekniikkaa käsittelevillä opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Sinulla on tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista. Ymmärrät vastuksen, kelan ja kondensaattorin toiminnan osana sähköpiiriä sekä vaihtosähkön tehokäsitteet ja resonanssi-ilmiön merkityksen.

Sisältö

sähkösuureet
symbolit ja piirrosmerkit
tasasähkön ja vaihtosähkön perusteet
vaihesiirto
impedanssisuureet ja tehot
kuorman sekä lähteen käsittely piirin osana
vastus, kela ja kondensaattori
resonanssi-ilmiö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön (Moodle) materiaalit

Ahoranta J. Sähkötekniikka. E-kirja/kirja. Sanoma Pro Oy. Kaikki painokset.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu itsenäisesti ratkaistujen ja palautettavien oppimistehtävien kautta. Oppimistehtävien suorittamista ohjataan video-ohjeistuksilla ja kontaktitunneilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti (syksy 2023)
1. uusintatentti (syksy 2023)
2. uusintatentti (syksy 2023)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 108 tuntia oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu tentissä tai välikokeissa osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet sähkötekniikan tärkeimmät lait. Pystyt suorittamaan yksinkertaisia sähköpiirien laskutoimituksia.

Tyydyttävä 2: Tunnet sähkötekniikan perusperiaatteet. Osaat ratkaista yksinkertaisia sähköteknisiä ongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Sinulla on tieto ja ymmärrys tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeisestä teoriasta ja osaat soveltaa osaamistasi perusvirtapiirilaskuihin.

Kiitettävä 4: Sinulla on tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista ja osaat itsenäisesti soveltaa eri menetelmiä sähköteknisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Sinulla on vahva tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista ja osaat hahmottaa kokonaisuuksia. Osaat soveltaa eri menetelmiä luovasti sähköteknisiin ongelmiin.

Esitietovaatimukset

Perusosaaminen matematiikasta (esim. ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisu) ja fysiikasta.