Siirry suoraan sisältöön

Mat1 Yhtälöt (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM1300-3094

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

 • Ida Arhosalo

Ryhmät

 • TSA23SR1
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA23SR2
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 23.10.2023 09:45 - 11:15, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 23.10.2023 14:15 - 15:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 24.10.2023 15:00 - 16:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 25.10.2023 13:15 - 14:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 30.10.2023 09:45 - 11:15, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 30.10.2023 14:15 - 15:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 31.10.2023 15:00 - 16:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 01.11.2023 13:15 - 14:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 13.11.2023 09:45 - 11:15, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 13.11.2023 14:15 - 15:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 14.11.2023 15:00 - 16:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 15.11.2023 13:15 - 14:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 20.11.2023 09:45 - 11:15, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 20.11.2023 14:15 - 15:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 21.11.2023 15:00 - 16:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 22.11.2023 13:15 - 14:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 27.11.2023 09:45 - 11:15, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 27.11.2023 14:15 - 15:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 28.11.2023 15:00 - 16:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 29.11.2023 13:15 - 14:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 04.12.2023 14:15 - 15:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 05.12.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 05.12.2023 14:15 - 15:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 08.12.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 11.12.2023 09:45 - 11:15, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 11.12.2023 14:15 - 15:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 12.12.2023 15:00 - 17:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094
 • 13.12.2023 13:15 - 15:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3094

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla opit niitä matemaattisia yhtälönratkaisutaitoja, jotka ovat välttämättömiä insinööriopinnoissa.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi osaat sieventää lausekkeita. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat ratkaista matemaattisia ongelmia valmiiden mallien avulla. Lisäksi perehdyt tutkinto-ohjelmakohtaiseen matemaattiseen sisältöön.

Sisältö

Keskeisimmät sisällöt ovat:

- Lausekkeiden sieventäminen (murtopotenssi, polynomit, rationaalilausekkeet, muistikaavat)
- Funktion kuvaajan piirtäminen ja tulkitseminen
- Ensimmäisen asteen yhtälöt ja suorat
- Toisen asteen yhtälöt ja paraabelit
- Juuria sisältävät yhtälöt
- Yhtälöryhmät
- Prosenttilaskut ja verrannot
- Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa
- Avaruusgeometrian alkeet
- Tutkinto-ohjelmakohtaisia sisältöjä

Aika ja paikka

viikot 43-50 1,5h sessio 2 kertaa viikossa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin työtilasta liittyvä kirjallinen sekä videoina oleva materiaali. Lisämateriaaliksi suositellaan esimerkiksi Alestalo, Lehtola, Nieminen, Rantakaulio: Tekninen Matematiikka 1 -oppikirjaa.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, joka sisältää sekä luennointia että laskuharjoituksien laskemista. Osa laskuharjoituksista tehdään kotitehtävinä. Lisäksi kontaktituntien ulkopuolella opiskelija perehtyy kirjalliseen teoriamateriaaliin ja opetusvideoihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ainakin joitakin osasuorituksia tehdään Exam-tenttistudiossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus noin 30h
Harjoitukset kontaktituntien ulkopuolella noin 25h
Teoriamateriaalin opiskelu, kokeisiin valmistautuminen ja kokeiden suorittaminen noin 25h

Lisätietoja opiskelijoille

Suositellaan valitsemaan myös opintojakso Mat1 Tukiopinnot, jos lukion pitkän matematiikan opintoja ei ole pohjalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1

Osaat sieventää lausekkeita. Tunnistat erityyppisiä yhtälöitä ja osaat ratkaista yksinkertaisia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja. Osaat käyttää valmiita sanallisista ja geometrisista ongelmista muodostettuja matemaattisia malleja ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 2

Ymmärrät polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 4

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa aiemmin käsiteltyjen tilanteiden kaltaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa myös uusista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä luovasti ongelmien ratkaisemiseen.

Esitietovaatimukset

Osaat peruslaskutoimitukset ja -säännöt luvuilla ja symboleilla. Ymmärrät lausekkeen ja yhtälön eron, ja osaat ratkaista yksinkertaisia ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Hallitset prosenttilaskun perustapaukset. Tunnet funktioiden alkeet.

Lisätiedot

Opintojakso sopii hyvin suoritettavaksi jo ennen amk-insinööriopintojen alkua. Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.