Siirry suoraan sisältöön

Sähkötekniikka 2 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TSAS0520-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ari Latvala

Ryhmät

 • TSA23KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 30.08.2023 18:00 - 19:00, Sähkötekniikka 2 TSAS0520-3010 (Aloitusinfo)
 • 11.09.2023 18:00 - 19:30, Sähkötekniikka 2 TSAS0520-3010 (Theven yms.)
 • 12.10.2023 14:00 - 15:30, Sähkötekniikka 2 TSAS0520-3010
 • 09.11.2023 14:15 - 15:45, Sähkötekniikka 2 TSAS0520-3010
 • 28.11.2023 16:30 - 18:00, Sähkötekniikka 2 TSAS0520-3010
 • 30.11.2023 13:45 - 15:45, KOE: Sähkötekniikka 2 TSAS0520-3010

Tavoitteet

Tutustut sähkötekniikan mallintamismenetelmiin ja opit systemaattisia analyysimenetelmiä tasa- ja vaihtovirtapiirien eri osien virtojen ja jännitteiden selvittämiseen. Tällä opintojaksolla opitut asiat ovat keskeistä alan osaamista.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Osaat tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeiset mallintamismenetelmät. Pystyt käyttämään systemaattisia analyysimenetelmiä tasa- ja vaihtovirtapiirien eri osien virtojen ja jännitteiden selvittämisessä. Hallitset vaihtosähkön teholaskennan ja ymmärrät tehokertoimen merkityksen. Tunnet sarja- ja rinnakkaisresonanssi-ilmiön. Osaat symmetrisen kolmivaihejärjestelmän perusteet.

Sisältö

piirimuunnokset
lähdemuunnokset
silmukkamenetelmä
thevenininmenetelmä
superpositiomenetelmä
vaihtosähköpiirien osoitinlaskenta
kompleksinen teho
resonanssipiirit
keskinäisinduktanssi
symmetristen kolmivaihejärjestelmien analyysi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarkka, Määttänen, Hietalahti. 2003. Piirianalysi 1. Edita
Tarkka, Hietalahti. 2004. Piirianalyysi 2. Edita

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu etätuntien, laskuharjoitusten ja etänä tehtävien laskuharjoitusten kautta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yksi loppukoe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 108 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu tentissä osoitettuun osaamiseen.

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnistat tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeiset mallintamismenetelmät. Pystyt hyödyntämään muutamaa eri systemaattista analyysimenetelmää yksinkertaisten tasa- ja vaihtosähköpiirien ratkaisemisessa.

Tyydyttävä 2: Tunnistat tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeiset mallintamismenetelmät. Pystyt hyödyntämään systemaattisia analyysimenetelmiä yksinkertaisten tasa- ja vaihtosähköpiirien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Osaat tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeiset mallintamismenetelmät. Pystyt käyttämään systemaattisia analyysimenetelmiä erilaisien tasa- ja vaihtosähköpiirien ratkaisemiseen. Tunnistat, kuinka teoriaa voidaan soveltaa käytäntöön.

Kiitettävä 4: Hallitset hyvin tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeiset mallintamismenetelmät. Pystyt itsenäisesti käyttämään systemaattisia analyysimenetelmiä erilaisien tasa- ja vaihtosähköpiirien ratkaisemiseen. Hallitset kokonaisuuksia ja pystyt soveltaen käyttämään erilaisia ratkaisumenetelmiä erilaisiin piireihin. Sinulla on hyvät edellytykset soveltaa oppimaasi teoriaa käytännönläheisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset hyvin tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeiset mallintamismenetelmät. Pystyt itsenäisesti ja luovasti käyttämään systemaattisia analyysimenetelmiä erilaisien tasa- ja vaihtosähköpiirien ratkaisemiseen. Hallitset kokonaisuuksia ja pystyt soveltaen käyttämään erilaisia ratkaisumenetelmiä monimutkaisiinkin piireihin. Sinulla on erinomaiset edellytykset soveltaa oppimaasi teoriaa käytännönläheisiin ongelmiin.

Esitietovaatimukset

Tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusosaaminen ja sähköturvallisuuteen perehtyminen. Matematiikan perusasiat.