Siirry suoraan sisältöön

Elektroniikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSAS0530-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

  • Olli Väänänen

Ryhmät

  • TSA23KM
    Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
  • 01.09.2023 12:30 - 14:45, Elektroniikan perusteet TSAS0530-3011
  • 10.11.2023 16:00 - 18:15, Elektroniikan perusteet TSAS0530-3011

Tavoitteet

Opit ymmärtämään elektroniikan perusteita alan tarpeiden näkökulmasta. Tutustut peruskomponentteihin ja tunnet vastukset, kondensaattorit, kelat, diodit, transistorit ja operaatiovahvistimet. Opit suunnittelemaan yksinkertaisia peruskytkentöjä kyseisillä komponenteilla toteutettuina. Tätä osaamista tarvitset hahmottaaksesi toiminnallisia kokonaisuuksia yksityiskohtaisesti.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet peruskomponenttien käytön perusteet. Ymmärrät transistorin käytön toimilaitteen ohjauksessa ja käyttöjännitteiden periaatteet.

Sisältö

peruskomponentit
passiivisen suodattimen suunnittelu ja mitoitus
transistorin käyttö kytkimenä
operaatiovahvistin signaalin skaalauksessa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali on JAMKin e-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Kyseessä on monimuotototeutus. Kontaktiopetus koostuu luennoista, simulointiharjoituksista ja käytännön laboratorioharjoituksista. Suurin osa opiskelusta on etänä tehtäviä laskuharjoituksia sekä simulointiharjoituksia. Kontakteille osallistuminen on lähtökohtaisesti pakollista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopuksi loppusyksystä 2023.
Kaksi uusintatenttiä keväällä 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktit ja etätunnit noin 12 tuntia. 123 tuntia itsenäistä työskentelyä. Yhteensä 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu tentissä osoitettuun osaamiseen sekä harjoitustöistä saataviin pisteisiin.

Avoin AMK 5.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Hallitset välttävästi elektroniikan peruskomponentteihin liittyvän teorian ja osaat autettuna suunnitella ja käyttöönottaa annetun vaatimusmäärittelyn mukaiset peruskytkennät

Tyydyttävä 2: Hallitset tyydyttävästi elektroniikan peruskomponentteihin liittyvän teorian ja osaat tyydyttävästi suunnitella ja käyttöönottaa annetun vaatimusmäärittelyn mukaiset peruskytkennät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Osoitat hallitsevasi hyvin elektroniikan peruskomponentteihin liittyvän teorian ja osaat analysoida monipuolisesti olemassa olevia ratkaisuja. Osaat hyvin suunnitella ja käyttöönottaa annetun vaatimusmäärittelyn mukaiset peruskytkennät. Reflektoit hyvin oppimaasi.

Kiitettävä 4: Hallitset kiitettävästi elektroniikan komponentteihin liittyvän teorian ja osaat kiitettävästi suunnitella ja käyttöönottaa annetun vaatimusmäärittelyn mukaiset kytkennät. Otteesi on innovatiivinen ja reflektoit hyvin oppimaasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset erinomaisesti elektroniikan komponentteihin liittyvän teorian ja osaat erinomaisesti suunnitella ja käyttöönottaa annetun vaatimusmäärittelyn mukaiset kytkennät. Pystyt itsenäisesti analysoimaan toiminnallisuuksia ja kehittämään niitä.

Esitietovaatimukset

Perusosaaminen sähkötekniikasta